Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Dynamika układów wieloczłonowych I / Materiały

Materiały DUW I

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Uzyskane oceny

Ocenione prace będzie można oglądać we wtorek 27 czerwca od 11:30 (w pokoju 229). Sprawdzian poprawkowy odbędzie się w środę 28 czerwca o 12:15 w sali 228

(planowany wcześniej termin skorygowano po to, by umożliwić wgląd w prace przed sprawdzianem poprawkowym).

Zajęcia laboratoryjne

Zapisy (uzupełniające) do grup laboratoryjnych w sekretariacie ZTMiR (NL231).

Wykład i ćwiczenia

Zadania domowe

Termin wykonania zadań z zakresu kinematyki: 9 maja 2017 r.

Zapisy do zespołów u prowadzących grupy laboratoryjne.

Termin wykonania zadań z zakresu dynamiki: 13 czerwca 2017 r.

Składy zespołów bez zmian.