Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Miernictwo i techniki eksperymentu / Mareriały MiTE

Mareriały MiTE

Opis przedmiotu

Ogłoszenia

Podział na poszczególne sale dydaktyczne w trakcie ćwiczeń i kolokwiów znajduje się w poniższym załączniku.
 

Oceny z przedmiotu

Uprzejmie informuję, że prace można będzie przeglądać w piątek (12.05) w godzinach 12.30 –14.30 w pok. NL228. Proszę o zgłaszanie ewentualnych reklamacji w tym terminie.  Niestety, po tym terminie reklamacji nie będziemy już przyjmować.

Janusz Frączek

Notatki do wykładu

Zadania do ćwiczeń, przykłady

Zadania dodatkowe