Start / Pracownicy / inż. Maksymilian Szumowski

inż. Maksymilian Szumowski

Stopień naukowy

Inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • robotyka
  • sterowanie
  • roboty kroczące
  • roboty chirurgiczne

Kontakt

E-mail:mszumowski (at) meil.pw.edu.pl

Konsultacje
mszumowski

Wybrane publikacje

M.S. Żurawska, T. Zielińska, M. Szumowski, Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, Postępy Robotyki. Tom I, red. K. Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016, pp.125-134

Zurawska M.S., Szumowski M., Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion., Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw, pp. 20.

Szumowski M., Zurawska M.S., Model Predictive Control for Elastic Actuators, Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw

Żurawska M.S., Szumowski M., Zielińska T., Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot -- Design Concept, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Lippi V., Mergner T., Szumowski M., Żurawska M.S., Zielińska T., Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Żurawska M., Szumowski M., Zielińska T.: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, pp.681-690

Barczak T., Szumowski M., Mianowski K.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014