Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty

Prowadzone przedmioty

Lista przedmiotów prowadzonych przez Zakład TMiR

Godziny konsultacji pracowników zakładu TMiR

  Przedmioty wykładane w języku polskim Materiały dydaktyczne            
  Biomechanika Materiały
  Dynamika układów wieloczłonowych I Materiały
  Dynamika układów wieloczłonowych II Materiały
  Konstruowanie robotów  
  Metody obliczeniowe optymalizacji Materiały
  Metody programowania robotów Materiały
  Miernictwo dynamiczne  
  Miernictwo i techniki eksperymentu Materiały
  Napędy robotów  
  Podstawy automatyki i sterowania I Materiały
  Podstawy automatyki i sterowania II Materiały
  Podstawy automatyki i sterowania III Materiały
  Podstawy automatyki i sterowania IV Materiały
  Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich Materiały
  Podstawy robotyki I Materiały
  Podstawy robotyki II Materiały
  Podstawy robotyki III Materiały
  Probabilistyka i metody statystyczne  
  Robotyka medyczna Materiały
  Sieci komputerowe Materiały
  Sieci neuronowe Materiały
  Teoria maszyn i mechanizmów I Materiały
  Teoria maszyn i mechanizmów II  
  Teoria sterowania I Materiały
  Teoria sterowania II Materiały
  Układy sterowania automatycznego Materiały
  Wprowadzenie do biomechaniki Materiały
  Wybrane zagadnienia metod eksperymentalnych i obliczeniowych biomechaniki Materiały
  Przedmioty wykładane w języku angielskim  
  Advanced Mechanical Design  
  Basics of Automation and Control I Materiały
  Biomechanics  
  Bio-robotics  
  Dynamics of Multibody Systems  
  Mechanical Design Methods in Robotics