Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Dynamika układów wieloczłonowych I / Materiały

Materiały DUW I

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Uzyskane oceny

Ocenione prace będzie można oglądać w czwartek 29 czerwca od 13:00 (w pokoju 229).

Zajęcia laboratoryjne

Zapisy (uzupełniające) do grup laboratoryjnych w sekretariacie ZTMiR (NL231).

Wykład i ćwiczenia

Zadania domowe

Termin wykonania zadań z zakresu kinematyki: 9 maja 2017 r.

Zapisy do zespołów u prowadzących grupy laboratoryjne.

Termin wykonania zadań z zakresu dynamiki: 13 czerwca 2017 r.

Składy zespołów bez zmian.