Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Metody obliczeniowe optymalizacji / Materiały

Materiały

Opis przedmiotu

Strona zawiera materiały dydaktyczne dot. kursu Metody obliczeniowe optymalizacji wykładanym w roku akademickim 2016/2017.

Ogłoszenia

  • [14.06.2017] Sprawdzian poprawkowy z MOO przeznaczony dla osób, które po semestrze uzyskały ocenę niedostateczną, odbędzie się w środę, 28 czerwca, g. 9.00; p. 230NL.
  • [14.06.2017] Na stronie opublikowano wyniki sprawdzianu nr 2 oraz finalne oceny z przedmiotu. Konsultacje prac - 28 czerwca (środa) w godz. 12-14, p. 230NL. 
  • [13.06.2017] Wyniki prac domowych (seria druga) znajdują się w załączonym PDF-ie.
  • [12.05.2017] Na stronie opublikowano zestawy zadań domowych - serię drugą. Termin zwrotu rozwiązań prac domowych mija 12 czerwca br.
  • [26.04.2017] Wyniki prac domowych serii pierwszej znajdują się w załączonym PDF-ie.
  • [20.04.2017] Wyniki sprawdzianu nr 1 znajdują się w poniższym PDF-ie.
  • [06.04.2017] Uwaga: w dniu 12.04.2017 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.
  • [05.04.2017] Sprawdzian nr 1 odbędzie się 19 kwietnia, g. 10.15-12.00, s. A1.
  • [31.03.2017] Na stronie opublikowano zestawy zadań domowych - serię pierwszą z dwóch. Szczegółowe informacje dot. sposobu wyboru pracy domowej można znaleźć wewnątrz dokumentu. Termin zwrotu rozwiązań prac domowych mija 26 kwietnia br.
  • [20.02.2017] Pierwszy wykład obędzie się dnia 22.02.2017 r., w sali A1, w godz. 10.15-12.00.

Lista obecności oraz oceny

MOO_lista.pdf 698,67 kB

(data ostatniej aktualizacji: 14.06.2017 r.)

Prace domowe

Seria I (termin nadsyłania: 26 kwietnia br.)
Seria II (termin nadsyłania: 12 czerwca br.)

Materiały do wykładów i ćwiczeń

L.p. Temat PDF
0 Wykład 0:
Sylabus i organizacja kursu
wyklad0_2017.pdf 312,42 kB
1 Wykład i ćwiczenie 1:
Wprowadzenie do metod optymalizacji
2 Wykład i ćwiczenie 2:
Zadania optymalizacji bez ograniczeń
3 Wykład i ćwiczenie 3: 
Metody poszukiwania minimum w kierunku
fminbnd.pdf 66,87 kB
4 Wykład i ćwiczenie 4: 
Gradientowe metody optymalizacji bezwarunkowej
DFP.pdf 194,77 kB
5 Wykład i ćwiczenie 5: 
Zadania optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami
NLP.pdf 339,14 kB
minV.pdf 386,35 kB
6 Wykład i ćwiczenie 6: 
Praktyczne aspekty zadań optymalizacji

Materiały uzupełniające

KKT_theorem.pdf 330,22 kB