Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Metody programowania robotów / Materiały

Materiały

 

Opis przedmiotu

Treść wykładów

 

Pliki PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium robotów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium komputerowe

Nr

Laboratorium

Plik PDF

Pliki źródłowe

1 Podstawy obsługi systemu operacyjnego QNX RTOS --
2 Wprowadzenie do QNX Momentics. Edycja, kompilacja i uruchamianie programów
prezentacja1.pdf 733,04 kB
prezentacja2.pdf 658,49 kB
prezentacja3.pdf 658,07 kB
prezentacja4.pdf 688,08 kB
lab2.zip 1,67 kB
3 Wprowadzenie do programowania w języku C, kompilatory, narzędzie make
lab3.zip 3,93 kB
4 Procesy i zarządzanie procesami
lab4.zip 3,22 kB
5 Zarządzanie wątkami - tworzenie, kończenie, ustawianie atrybutów wątków
lab5.zip 3,96 kB
6 Mechanizmy synchronizacji wątków - muteksy, zmienne warunkowe, bariery
lab6.zip 5,59 kB
7 Mechanizmy komunikacji w systemie QNX - potoki nazwane i nienazwane
lab7.zip 7,73 kB
8 Mechanizmy komunikacji w systemie QNX - przekazywanie komunikatów
lab8.zip 4,12 kB
9 Czas w systemie QNX. Oprogramowanie timerów i zdarzeń
lab9.zip 5,90 kB
10 Tworzenie oprogramowania dla urządzeń wbudowanych --
  Piśmiennictwo --