Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy automatyki i sterowania I / Materiały

Materiały

 

Opis przedmiotu

Harmonogram zajęć

(aktualizacja: 12.01.2017r)

MARATON z PAS1 odbędzie się na ostatnim wykładzie w czwartek 26.01.2017r.

Oceny z prac domowych i sprawdzianów (+wyniki końcowe)

(data aktualizacji: 26 stycznia, po sprawdzianie poprawkowym)

KONSULTACJE po kolokwium nr 2 odbyły się w środę 25.01.2017r. w godz. 12.30-14.00 (z części teoretycznej w pokojach wykładowców,

z części zadaniowej w pok. 228, zaś z pracy domowej w pok. 232)

 
 

Praca domowa - seria I

(Termin oddania pracy domowej: 07.12.2016r)

Praca domowa - seria II

(Termin oddania pracy domowej: 23.01.2017r)

Materiały wykładowe (dla grupy 14-16)

Nr

Temat

Plik PDF

Czytelnia

0 Wprowadzenie i sylabus
wyklad0_2016.pdf 167,97 kB
-
1 Wprowadzenie do układów sterowania [Ol] 1, 2.2.1, [D&B] 1, [A&M] 1
2 Transformata Laplace'a i jej zastosowania
wyklad2_2016.pdf 808,59 kB
[Ol] 3.1 , [Og] 2
3 Transmitancja operatorowa i wyznaczanie odpowiedzi układów [Ol] 2.3, 2.6, 3.2 [Og] 3-1, 3-2, 3-4, 3-6 do 3-9
4 Opis układów dynamicznych w przestrzeni stanu [Ol] 5.1 do 5.4, [Og] 11-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-7
5 Opis złożonych układów za pomocą schematów blokowych
wyklad5_2016.pdf 676,88 kB
[Ol] 4.2, 4.2.1, 4.2.2, [Og] 3-3, [D&B] 2.6--2.7
6 Analiza widmowa sygnałów ciągłych
wyklad6_2016.pdf 838,23 kB

[Ol] 2.2.2

Fourier.pdf 7,96 MB
7 Analiza ciągłych układów dynamicznych w dziedzinie częstotliwości
wyklad7_2016.pdf 905,83 kB
[Ol] 3.3, 3.4, [Og] 5-9, 8-1
8 Stabilność liniowych układów stacjonarnych [Ol] 6.1-6.3, [Og] 5-5,13-1,13-2
9 Opis matematyczny podstawowych elementów automatyki
BodeA.pdf 171,33 kB
BodeB.pdf 276,96 kB
semilogPaper.pdf 24,88 kB
skalaLog.pdf 22,90 kB
[Ol] 4.1.1-4.1.7, [Og] 4-1, 4-2
10 Analiza układów drugiego rzędu [Og] 4-3, 8-2, 8-4, 8-6
11 Częstotliwościowe kryteria stabilności (tylko notatki wykładowe) [Ol] 6.3.3, [Og] 8-7, 8-8, 8-9
12 Analiza układów ze sprzężeniem zwrotnym (tylko notatki wykładowe) [Ol] 7.1, 7.3, [Og] 4-3,5-10, [D&B] 5.1-8,4.1-4
13 Wprowadzenie do regulatorów PID
PIDtable.pdf 156,58 kB
[Ol] 7.2, 7.4, [Og] 10-1, 10-2, 10-3, [A&M] 10

 

Materiały pomocnicze

Ćwiczenie 1

Opis sygnałów w dziedzinie czasu

c1.pdf 93,79 kB

Ćwiczenie 2

Proste i odwrotne przekształcenie Laplace'a

tablice.pdf 71,27 kB
Tabela.pdf 1,40 MB
c2.pdf 775,42 kB

Ćwiczenie 3

Linearyzacja. Transmitancja operatorowa. Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia nieokresowe

zbiornik.pdf 1,25 MB
c3.pdf 1,21 MB

Ćwiczenie 4

Przekształcanie schematów blokowych

schematy.pdf 48,49 kB
c4.pdf 145,64 kB

Ćwiczenie 5

Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia harmoniczne. Charakterystyki częstotliwościowe.

Ćwiczenie 6

Stabilność układów liniowych. Kryteria algebraiczne.

Ćwiczenie 7

Stabilność układów liniowych. Kryteria częstotliwościowe. Wykresy Bodego.

c7.pdf 1,93 MB

Inne materiały