Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy automatyki i sterowania II / Materiały PAS II

Materiały PAS II

Opis przedmiotu

Listy i oceny

aktualizacja: 19.06.2017r.

Praca domowa

Harmonogram i zasady zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenie 1

Logarytmiczne charakterystyki Bodego

Ćwiczenie 2

Projektowanie kompensatorów przyspieszających fazę (lead)

Ćwiczenie 3

Projektowanie kompensatorów opóźniających fazę (lag)

Ćwiczenie 4

Metoda linii pierwiastkowych

konfiguracje.pdf 61,90 kB

Ćwiczenie 5

Projektowanie kompensatorów lead metodą linii pierwiastkowych

Ćwiczenie 6

Projektowanie kompensatorów lag metodą linii pierwiastkowych

komentarzLAG.pdf 283,05 kB

Ćwiczenie 7

Projektowanie kompensatorów w MATLABIE