Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy automatyki i sterowania III / Materiały