Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy automatyki i sterowania IV / Materiały PAS IV

Materiały PAS IV

 

Opis przedmiotu

Terminy zajęć:

Studia dzienne:
   
   
     
    Wzory dokumentów
   
   
     
     

 

Studia zaoczne:
   
   
   
Opis teczki.doc 31,50 kB
Materiały do ćwiczenia nr 1.
Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy
         
Materiały do ćwiczenia nr 2.
Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego
         
Materiały do ćwiczenia nr 4a.
Badanie regulacji dwupołożeniowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 5.
Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji
         
Materiały do ćwiczenia nr 6.
Regulacja impulsowa
         
Materiały do ćwiczenia nr 7.
Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych elementów automatyki
         
Materiały do ćwiczenia nr 7a.
Wyznaczanie transmitancji widmowej na podstawie charakterystyki skokowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 8.
Wprowadzenie do programowania mikro-kontrolerów
         
  • Programy przedstawione na zajęciach
   
p1.html 558 B
   
p2.html 677 B
   
p3.html 1,52 kB
  • Kompilator
      BASCOM-8051 DEMO  
  • Dokumentacja
      BASCOM-8051 Help  
         
Materiały do ćwiczenia ne 9.
Programowanie sterowników PLC
 
         
  • Oprogramowanie
     
Logo Soft Comfort v8
   
     
Logo v4.0.zip 29,36 MB
   
  • Dokumentacja