Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy robotyki II / Materiały