Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy robotyki III / Materiały

Materiały

 

Opis przedmiotu

Wykład 1 - wstęp, budowa robota mobilnego

Wykład 2 - układy napędowe, odometria

Wykład 3 - poprawa odometrii

Wykład 4 - nawigacja na podstawie znaczników

Wykład 5 - nawigacja na podstawie map

Wyklad05_Mapy.pdf 220,18 kB

Wykład 6 - zadanie planowania ścieżki, przestrzeń konfiguracyjna, metody grafowe

Wykład 7 - planowanie metodą Dijkstry i metodą dyfuzyjną

Wykład 9 - sterowanie hierarchiczne

Wykład 10 - sterowanie behawioralne

Wykład 11 - systemy wizyjne w robotyce

Wykład 12 - maszyny kroczące i systemy wielorobotowe

Wykład 13 - jednoczesne mapowanie i samolokalizacja (SLAM)

Wyklad_SLAM.pdf 1,59 MB