Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Sieci komputerowe / Materiały

Materiały

 

Opis przedmiotu

Formalności

Wpisów do indeksu dokonuje kierownik przedmiotu. Dotyczy to również innych dokumentów formalnych związanych z przedmiotem.

Oceny

Oceny końcowe znajdziecie Państwo w arkuszu obecności.

Slajdy do wykładów:

Poniższe materiały w wersji eksperymentalnej, mogą z czasem ulec zmianie. Studenci, który chcą być na bieżąco, mogą zaglądać co jakiś czas.

sieci-w1.pdf 32,24 MB
sieci-w2.pdf 20,93 MB
sieci-w3.pdf 33,65 MB
sieci-w4.pdf 5,52 MB

 

sk-w4-0.4.pdf 4,30 MB
sieci-w5.pdf 15,33 MB
sieci-w6.pdf 1,66 MB
sieci-w7.pdf 23,20 MB
sieci-w8.pdf 8,02 MB
sieci-w9.pdf 3,92 MB

Przykładowy program sieciowy:

client.c 1,30 kB
server.c 1,39 kB

Pytania treningowe:

Lista obecności (zima 2015/2016)

obecnosci.pdf 41,07 kB

Konkursy: