Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Teoria maszyn i mechanizmów I

Teoria maszyn i mechanizmów I

Wykład

Prof. Janusz Frączek

Ćwiczenia

Dr hab. Marek Wojtyra

Materiały do pobrania

     

Numer i typ przedmiotu

NK451, przedmiot kierunkowy (AiR, MiBM)

Poziom i semestr studiów

Studia inżynierskie, semestr IV (AiR) oraz VI (MiBM)

Rodzaj zajęć i punkty ECTS

W - 1, C - 1, ECTS - 3

Wymagania przedmiotu

 • Znajomość algebry, geometrii, analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość mechaniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • Prezentacja podstawowych pojęć i zagadnień z dziedziny teorii maszyn i mechanizmów.
 • Nauczenie metod analizy kinematycznej mechanizmów i maszyn.
 • Nauczenie metod analizy dynamicznej mechanizmów i maszyn.
 • Omówienie zagadnień wyważania mechanizmów.
 • Przedstawienie nowoczesnych systemów obliczeniowych wykorzystywanych w teorii maszyn i mechanizmów.

Zawartość przedmiotu

 • Struktura mechanizmów płaskich i przestrzennych: pojęcia wstępne, pary kinematyczne, otwarte i zamknięte łańcuchy kinematyczne, mechanizmy, schematy kinematyczne.
 • Metody macierzowe kinematyki mechanizmów: zapis macierzowy, rodzaje współrzędnych, współrzędne członu, transformacje współrzędnych.
 • Zadania kinematyki: zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach, algorytmy ogólne rozwiązywania zadań.
 • Sprawdzian z pierwszej części materiału.
 • Statyka mechanizmów: równowaga statyczna, zasada mocy chwilowych, wyważenie statyczne mechanizmów płaskich.
 • Kinetostatyka mechanizmów: siły bezwładności, reakcje w parach kinematycznych, równowaga kinetostatyczna członu i mechanizmu.
 • Dynamika mechanizmów w zapisie macierzowym: wyważanie układów wirujących, zadania proste i odwrotne dynamiki.
 • Tarcie: różne modele tarcia, wpływ tarcia na własności dynamiczne maszyn.
 • Sprawdzian z drugiej części materiału.

Zalecane lektury

Materiały do pobrania