Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Teoria maszyn i mechanizmów I / Materiały

Materiały TMM I

Opis przedmiotu

Lista zapisów na egzamin USTNY w dniu 20 czerwca jest udostępniona w sekretariacie ZTMiR.

Regulamin przedmiotu

Oceny z prac domowych, sprawdzianów i egzaminów

Oceny niedostateczne są tylko tymczasowo wpisane do wirtualnego dziekanatu. Kolejny termin egzaminu we wrześniu.

Zadania domowe

Notatki z wykładów