Teoria maszyn i mechanizmów II

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium    
Dr Mirosław Świetlik
Mgr Paweł Tomulik
   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

NK452, przedmiot kierunkowy (AiR)

1130-AR000-ISP-5030

Studia inżynierskie, semestr V L - 1, ECTS - 1

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Brak specjalnych wymagań — przedmiot dostępny dla wszystkich studentów wyższych uczelni technicznych.

Cele przedmiotu

 • Uzupełnienie treści wykładu z przedmiotu Teoria Maszyn i Mechanizmów I.
 • Poznanie doświadczalnych metod analizy kinematyki oraz dynamiki mechanizmów i maszyn.
 • Poznanie sposobu wyważania wirników sztywnych.
 • Poznanie sposobów opracowania wyników pomiarów oraz analizy błędów.

Program przedmiotu

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są na sześciu stanowiskach przybliżających następujące zagadnienia:

 • Analiza kinematyczna mechanizmu strugarki.
 • Analiza kinematyczna układu o dwóch stopniach swobody.
 • Pomiar współczynnika tarcia.
 • Pomiar masowych momentów bezwładności.
 • Wyważanie wirników sztywnych.
 • Badanie nieustalonego ruchu maszyny.

Studenci po poznaniu celów odbywanego ćwiczenia, samodzielnie organizują przeprowadzenie stosownych eksperymentów, następnie realizują je i zapisują wyniki. W domu poddają analizie uzyskane wyniki i wyciągają wnioski. Zajęcia te, poza zapoznaniem się z badanymi zjawiskami, uczą planowania eksperymentu dla uzyskania poszukiwanych informacji, organizacji pracy w grupie, podziału zadań i egzekwowania ich realizacji, metod analizy wyników i wnioskowania na ich podstawie o przyczynach obserwowanych zjawisk.

Zalecane lektury

 • Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. Podstawy i przykłady zastosowań w praktyce. WNT, Warszawa, 2001.
 • A. Olędzki, Podstawy teorii maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1987.
 • A. Morecki, J. Oderfeld, Teoria Maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987.
 • Instrukcje do realizacji ćwiczeń w Laboratorium Teorii Maszyn i Mechanizmów.

Materiały do pobrania