Układy sterowania automatycznego

Charakterystyka przedmiotu

Wykład, ćwiczenia i projekt    
Dr Andrzej Chmielniak    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

NK419, przedmiot kierunkowy (AiR)

1130-AR000-MSP-1031

Studia magisterskie, semestr I W - 2, C - 1, L - 1, ECTS - 5

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Brak specjalny wymagań — przedmiot dostępny dla wszystkich studentów wyższych uczelni technicznych.

Cele przedmiotu

Nauczenie sposobu projektowania układów automatyki cyfrowej, począwszy od najprostszych, po złożone układy sterowania cyfrowego.

Program przedmiotu

Wykład
 • Podstawowe zagadnienia algebry Boole'a, funkcje logiczne, minimalizacja funkcji przełączających, zjawisko hazardu, typowe układy kombinacyjne.
 • Układy sekwencyjne opisane modelami Moore'a i Mealy'ego.
 • Zasady minimalizacji układów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych.
 • Kodowanie liczb.
 • Programowalne układy sterowania: komputery jednoukładowe i sterowniki PLC.
 • Metodyka formalizowania zadań opisujących działanie układów automatyki cyfrowej.
Ćwiczenia
 • Ćwiczenia z minimalizacji funkcji przełączających i projektowania układów kombinacyjnych.
 • Projektowanie zminimalizowanych układów synchronicznych i asynchronicznych.
Projekt
 • Projektowanie wybranych układów sterowania z wykorzystaniem sterownika logicznego oraz komputera jednoukładowego.
 • Praca własna: Przygotowanie projektów wybranych układów sterowania w języku programowania C.

Zalecane lektury

 • W. Traczyk, Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy. WNT 1986
 • C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN 2003
 • Dokumentacje techniczne mikrokontrolerów z rodziny AVR

Materiały do pobrania