inż. Maksymilian Szumowski

Stopień naukowy

Inż.

Stanowisko

Doktorant

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 15 46
E-mail: mszumowski(at)meil.pw.edu.pl, Maksymilian.Szumowski(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 028

Konsultacje

 
mszumowski

Zainteresowania naukowe

 • roboty kroczące
 • napędy podatne
 • roboty chirurgiczne

Zajęcia dydaktyczne

 • Podstawy Robotyki 2
 • Projekt Zespołowy
 • Group Project
 • Embedded Systems
 • Biorobotics

Wybrane publikacje

Rozdziały z monografii
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Simplified Method for Humanoid Robot Gait Generation, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz (red.), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 2269-2278, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9_224
 • Zielińska Teresa, Zimin Luo, Szumowski Maksymilian [i in.]: Motion Planning for a Humanoid Robot with Task Dependent Constraints, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz (red.), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 1681-1690, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9_166
 • Zielińska Teresa, Zimin Luo, Szumowski Maksymilian [i in.]: Simplified Method for Humanoid Robot Gait Generation,, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz (red.), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 1681-1689 , Numer artykułu:166, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9
 • Szumowski Maksymilian, Ogonowski Marek: Model predictive control for variable stiffness elasticity actuator, w: Proc. International Interdisciplinary PhD Workshop: IIPhDW 2018 / Hołub Marcin, Paplicki Piotr, Stawicki Krzysztof (red.), 2018, ISBN 978-1-5386-6143-7, ss. 131-136, DOI:10.1109/IIPHDW.2018.8388341
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Zastosowanie metody ZMP Preview Control w robocie humanoidalnym, w: Postępy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 196, 2018, ISBN 978-83-7814-799-2, ss. 209-218
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena: Model Predictive Control for Elastic Actuators, w: Proceedings of Young Scientists Toward the Challenges of Modern Technology. Book of abstracts, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 20-20
 • Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian: Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 125-134
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian: Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion, w: Proceedings of Young Scientists Toward the Challenges of Modern Technology. Book of abstracts, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 20-20
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena: Elastic Actuators for Efficient Robotic Walkers, w: Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, ISBN 978-83-935118-3-9, ss. 1-2
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian: Towards Gait Patterns Utilization for Humanoid Robots Motion Synthesis – Experiments Performed, w: Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, ISBN 978-83-935118-3-9, ss. 1-2
 • Barczak Tomasz, Szumowski Maksymilian, Mianowski Krzysztof: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 1-11
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 681-690
Publikacje w czasopismach
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Preview Control applied for humanoid robot motion generation, w: Archives of Control Sciences, vol. 29, nr 1, 2019, ss. 111-132, DOI:10.24425/acs.2019.127526
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Reconfigurable Double Inverted Pendulum Applied to the Modelling of Humanoid Robot Motion, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, nr 2, 2017, ss. 12-20, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/12
 • Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian: The role of compliant elements in two legged robot foot’s model, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, nr 1, 2015, ss. 68-76, DOI:10.14313/JAMRIS_1-2015/9
Publikacje konferencyjne
 • Lippi Vittorio, Mergner Thomas, Szumowski Maksymilian [i in.]: Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane , w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner (red.), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 285-292, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_32
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot – Design Concept , w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner (red.), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 293-300, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_33