mgr Magdalena Żurawska

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 75 08
E-mail: mzurawska(at)meil.pw.edu.pl, magdalena.zurawska.dokt(at)pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 205

Konsultacje
 
mzurawska

Zainteresowania naukowe

 • Animatronika
 • Generowanie ruchu robotów humanoidalnych

Zajęcia dydaktyczne

 • Podstawy Automatyki i Sterowania 1
 • Basics of Automation and Control
 • Miernictwo i Techniki Eksperymentu

Wybrane publikacje

Książki autorskie
 • Zielińska Teresa, Żurawska Magdalena: Optymalizacja w sterowaniu i podejmowaniu decyzji, 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-525-7,174 s.
Rozdziały z monografii
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Simplified Method for Humanoid Robot Gait Generation, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz (red.), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 2269-2278, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9_224
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Zastosowanie metody ZMP Preview Control w robocie humanoidalnym, w: Postępy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 196, 2018, ISBN 978-83-7814-799-2, ss. 209-218
 • Zielińska Teresa, Gao Zhingiang, Żurawska Magdalena [i in.]: Postural balance using a disturbance rejection method, w: Proceedings of the 11th International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof (red.), 2017, ISBN 978-1-5386-3926-9, ss. 23-28, DOI:10.1109/RoMoCo.2017.8003888 
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena: Model Predictive Control for Elastic Actuators, w: Proceedings of Young Scientists Toward the Challenges of Modern Technology. Book of abstracts, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 20-20
 • Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian: Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 125-134
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian: Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion, w: Proceedings of Young Scientists Toward the Challenges of Modern Technology. Book of abstracts, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 20-20
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena: Elastic Actuators for Efficient Robotic Walkers, w: Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, ISBN 978-83-935118-3-9, ss. 1-2
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian: Towards Gait Patterns Utilization for Humanoid Robots Motion Synthesis – Experiments Performed, w: Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, ISBN 978-83-935118-3-9, ss. 1-2
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 681-690
 • Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Feet compliance in two legged locomotion , w: New Trends in Mechanism and Machine Science / Flores Paulo, Viadero Fernando (red.), 2013, Springer, ISBN 978-3-319-09410-6, ss. 595-602, DOI:10.1007/978-3-319-09411-3_63
Publikacje w czasopismach
 • Szumowski Maksymilian, Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa: Preview Control applied for humanoid robot motion generation, w: Archives of Control Sciences, vol. 29, nr 1, 2019, ss. 111-132, DOI:10.24425/acs.2019.127526
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Reconfigurable Double Inverted Pendulum Applied to the Modelling of Humanoid Robot Motion, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, nr 2, 2017, ss. 12-20, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/12
 • Żurawska Magdalena, Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian: The role of compliant elements in two legged robot foot’s model, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, nr 1, 2015, ss. 68-76, DOI:10.14313/JAMRIS_1-2015/9
Publikacje konferencyjne
 • Lippi Vittorio, Mergner Thomas, Szumowski Maksymilian [i in.]: Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane, w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner (red.), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 285-292, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_32
 • Żurawska Magdalena, Szumowski Maksymilian, Zielińska Teresa: Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot – Design Concept, w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner (red.), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 293-300, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_33
 • Zurawska M.S., Szumowski M., Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion., Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw, pp. 20.
 • Szumowski M., Zurawska M.S., Model Predictive Control for Elastic Actuators, Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw
 • Żurawska M.S., Szumowski M., Zielińska T., Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot -- Design Concept, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5
 • Lippi V., Mergner T., Szumowski M., Żurawska M.S., Zielińska T., Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5
 • Zurawska M.S., Szumowski M., Towards Gait Patterns Utilization for Humanoid Robots Motion Synthesis – Experiments Performed, Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, September 2015, Warsaw, ISBN: 978-83-935118-3-9
 • Szumowski M., Zurawska M.S., Elastic Actuators for Efficient Robotic Walkers, Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, September 2015, Warsaw, ISBN: 978-83-935118-3-9
 • Zurawska M.S., Zielinska T., Szumowski M., The Role of Compliant Elements in Two-Legged Robot’s Foot Model, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol 9, no 1, pp.68-76, 2015
 • Żurawska M., Szumowski M., Zielińska T.: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, pp.681-690