Start / Pracownicy / mgr Magdalena Żurawska

mgr Magdalena Żurawska

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • roboty humanoidalne
  • roboty autonomiczne
  • sterowanie

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 75 08
Fax: (+48 22) 234 75 13
E-mail: mzurawska (at) meil.pw.edu.pl

Konsultacje
mzurawska

Wybrane publikacje

Żurawska M. S., Szumowski M., Zielińska T., Reconfigurable Double Inverted Pendulum Applied to the Modelling of Human Robot Motion, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol 11, no 2, pp.12-20, 2017

Zielińska T., Żurawska M.S., Optymalizacja w sterowaniu i podejmowaniu decyzji, ISBN: 978-83-7814-525-7, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2017

M.S. Żurawska, T. Zielińska, M. Szumowski, Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, Postępy Robotyki. Tom I, red. K. Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016, pp.125-134

Zurawska M.S., Szumowski M., Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion., Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw, pp. 20.

Szumowski M., Zurawska M.S., Model Predictive Control for Elastic Actuators, Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw

Żurawska M.S., Szumowski M., Zielińska T., Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot -- Design Concept, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Lippi V., Mergner T., Szumowski M., Żurawska M.S., Zielińska T., Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Zurawska M.S., Szumowski M., Towards Gait Patterns Utilization for Humanoid Robots Motion Synthesis – Experiments Performed, Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, September 2015, Warsaw, ISBN: 978-83-935118-3-9

Szumowski M., Zurawska M.S., Elastic Actuators for Efficient Robotic Walkers, Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, September 2015, Warsaw, ISBN: 978-83-935118-3-9

Zurawska M.S., Zielinska T., Szumowski M., The Role of Compliant Elements in Two-Legged Robot’s Foot Model, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol 9, no 1, pp.68-76, 2015

Żurawska M., Szumowski M., Zielińska T.: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, pp.681-690

M.Zurawska. T.Zielinska, Feet Compliance in Two Legged Locomotion, New Trends in Mechanism and Machine Science. From Fundamentals to Industrial Applications, Mechanisms and Machine Science vol.24, ed. P.Flores, F.Viadero, Springer 2014, pp. 595-602