Metody programowania robotów

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i laboratorium Laboratorium  
Dr Andrzej Chmielniak Dr Paweł Malczyk  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

NK718, przedmiot kierunkowy (AiR)

1130-AR000-ISP-7009

Studia inżynierskie, semestr VII W - 1, L - 3, ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu NK439 – podstawy robotyki I.

Zalecana jest umiejętność programowania w języku C.

Cele przedmiotu

W ramach zajęć studenci poznają ze sposoby programowania robotów różnego rodzaju, systemy sterowania oraz systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Program przedmiotu

 • Kompozycja funkcjonalna systemu sterowania: struktura sprzętowa, struktura systemu oprogramowania.
 • Funkcje systemu sterującego.
 • Konstruowanie systemu sterującego złożonym obiektem; sprzęt i oprogramowanie.
 • Metody programowania i testowania.
 • Rozproszone systemy sterowania: sieci przemysłowe, warstwowa struktura złożonych systemów.
 • Systemy i języki programowania robotów.
 • Definicja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i jego podstawowe cechy.
 • Budowa systemu czasu rzeczywistego.
 • Współpraca programów.
 • Podstawy obsługi systemu czasu rzeczywistego QNX.
 • Konfigurowanie systemu, komunikacja międzyprocesowa.
 • Przykłady programowania aplikacji sterujących.
 • Budowa systemów sterowania robotami.
 • Zasady BHP podczas pracy z robotem przemysłowym.
 • Podstawy obsługi oraz programowania robotów na przykładzie urządzeń firm Kuka i Fanuc.
 • Programowanie sekwencji ruchów robota i współpracy z urządzeniami towarzyszącymi.
 • Programowanie współpracy robota z systemem wizyjnym.

Zalecane lektury

 • K. Sacha, Systemy czasu rzeczywistego. WPW 2006
 • J. Ułasiewicz, Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino. BTC 2007
 • W. Kaczmarek. Programowanie robotów przemysłowych, PWN, Warszawa 2017
 • Dokumentacje techniczne robotów przemysłowych Kuka i Fanuc

Materiały do pobrania