Start / Pracownicy / inż. Maksymilian Szumowski

inż. Maksymilian Szumowski

Stopień naukowy

Inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • robotyka
  • sterowanie
  • roboty kroczące
  • roboty chirurgiczne

Kontakt

E-mail:mszumowski (at) meil.pw.edu.pl

Konsultacje
mszumowski

Wybrane publikacje

Żurawska M. S., Szumowski M., Zielińska T., Reconfigurable Double Inverted Pendulum Applied to the Modelling of Human Robot Motion, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, vol 11, no 2, pp.12-20, 2017

M.S. Żurawska, T. Zielińska, M. Szumowski, Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, Postępy Robotyki. Tom I, red. K. Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016, pp.125-134

Zurawska M.S., Szumowski M., Why the influence of arms movements should be taken into account in simplified models of two-legged robot's motion., Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw, pp. 20.

Szumowski M., Zurawska M.S., Model Predictive Control for Elastic Actuators, Proceedings of 11th International PhD Students and Young Scientists Conferece - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology (book of abstracts), 19-21 September 2016, Warsaw

Żurawska M.S., Szumowski M., Zielińska T., Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot -- Design Concept, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Lippi V., Mergner T., Szumowski M., Żurawska M.S., Zielińska T., Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane, Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium, June 2016, Udine, Italy, ISBN 978-3-319-33713-5

Żurawska M., Szumowski M., Zielińska T.: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, pp.681-690

Barczak T., Szumowski M., Mianowski K.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej. Problemy Robotyki tom 2, red. K.Tchoń, C.Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014