Start / Pracownicy / mgr Vibekananda Dutta

mgr Vibekananda Dutta

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • Robotyka
  • Roboty autonomiczne
  • Human-Robot Interaction

Kontakt

E-mail: vibek (at) meil.pw.edu.pl

Tel.: (+48 22) 234 79 25
Fax: (+48 22) 234 75 13

Konsultacje
vdutta

Wybrane publikacje