Start » Badania »

Archive of Mechanical Engineering

Archive of Mechanical Engineering jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym we współpracy z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Politechniką Łódzką i Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Redaktorem naczelnym Archive of Mechanical Engineering jest dr hab. Marek Wojtyra.

Czasopismo oferuje otwarty dostęp (Creative Commons — CC BY 4.0). Zeszyty AME można znaleźć w Czytelni Czasopism PAN, a artykuły należy składać za pośrednictwem systemu obsługi manuskryptów.

Dane bibliometryczne:

  • Impact Factor 2023: 1.2
  • 5 Year Impact Factor 2023: 1.0
  • Scopus Cite Score 2023: 1.7
  • SCImago Journal Rank (SJR) 2023: 0.246
  • Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2023: 0.578
  • Index Copernicus Value (ICV) 2022: 121.10
  • Ministry of Education and Science (Poland) 2024: 70 p.