Start »

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Zakładu TMiR dotyczy robotyki przemysłowej, medycznej i mobilnej, kinematyki i dynamiki mechanizmów oraz układów wieloczłonowych, a także biomechaniki zderzeń i biorobotyki. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Dla studentów

Informacje dla studentów, materiały do pobrania, ...

Zajęcia dydaktyczne

Informacje o każdym z przedmiotów oferowanych przez ZTMiR – nazwisko prowadzącego, wymagania wstępne, cel, program zajęć, zalecana literatura itp.

Prace dyplomowe

graduation-cap

Informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych zamieszczono na stronie internetowej Wydziału MEiL:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Egzaminy-dyplomowe

Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Prace przejściowe

suwmiarka

Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

application/pdf Karta deklaracji pracy przejściowej (224,88 kB, 27/08/2021 15:53)

Plan zajęć ZTMiR

 

Plan zajęć ZTMiR do pobrania. Tygodniowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu.

 Zalecamy regularnie sprawdzać tę stronę. Mogą jeszcze być wprowadzane zmiany.