Plan zajęć dydaktycznych ZTMiR

 

Plan zajęć ZTMiR do pobrania. Tygodniowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu z zaznaczeniem sal, w których się odbywają.