Prace przejściowe

suwmiarka

Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

application/pdf Karta deklaracji pracy przejściowej (224,88 kB, 27/08/2021 15:53)

Przykładowe tematy zrealizowanych prac przejściowych

Zachęcamy do zgłaszania się z własnymi propozycjami tematów.

Proponowane tematy prac przejściowych

Temat Opiekun
   

Opracowanie modelu 3D egzoszkieletu Parapodium PW

 • Odwzorowanie istniejącej fizycznej wersji obiektu przy wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks:

a) metodą klasyczną (pomiary ręczne),

b) metodą zautomatyzowaną (przy wykorzystaniu skanera 3D).

 • Przeprowadzenie oceny porównawczej tych dwóch metod pomiarowych przy odwzorowaniu fizycznego obiektu o skomplikowanych kształtach.
 • Opcjonalnie: wykonanie modelu Parapodium PW na drukarce 3d w skali.
Mgr Marek Palka
   

 Model kinematyki robota szeregowego

 • Opracowanie modelu kinematyki robota szeregowego o sześciu stopniach swobody
 • Sformułowanie i rozwiązanie prostego i odwrotnego zadania kinematyki
 • Implementacja w wybranym języku programowania (C, C++, Python, Matlab).
Dr Łukasz Woliński

 Model kinematyki robota równoległego

 • Opracowanie modelu kinematyki robota równoległego o czterech stopniach swobody
 • Sformułowanie i rozwiązanie prostego i odwrotnego zadania kinematyki
 • Implementacja w wybranym języku programowania (C, C++, Python, Matlab)
 
   

Opracowanie układu sterowania pozycyjnego zespołem napędowym mechanizmu i jego weryfikacja eksperymentalna na stanowisku Quanser SRV02

 • Modelowanie układu elektromechanicznego.
 • Implementacja i wdrożenie algorytmów sterowania położeniem kątowym i prędkością obrotową wału wyjściowego układu napędowego.
 • HW: stanowisko Quanser SRV02, SW: Matlab/Simulink, LabView.
 • Opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr hab. Paweł Malczyk
   

Oprogramowanie platformy Maxon (LabVIEW)

 • Pozycyjne, prędkościowe i prądowe sterowanie silnikiem.
 • Obsługa wejść i wyjść oraz komunikacja.
 • Przygotowanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Mgr Tomasz Barczak
   

Obsługa silników z wykorzystaniem LabVIEW (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi serwomechanizmów, silnika prądu stałego oraz silnika prądu stałego z przekładnią i enkoderem.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr Marcin Pękal

Obsługa pamięci oraz transmisji Bluetooth w LabVIEW (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi pamięci EEPROM i modułu Bluetooth.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Obsługa systemu wizyjnego iRVision z poziomu panelu operatorskiego robota FANUC (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z programowaniem robotów FANUC i obsługą systemu wizyjnego.
 • Przygotowanie ćwiczenia laboratoryjnego.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji do zajęć.
 

Rozbudowanie instrukcji laboratoryjnej dotyczącej podstaw obsługi środowiska ROBOGUIDE (ZABLOKOWANY)

 • Zapoznanie się ze środowiskiem ROBOGUIDE.
 • Zapoznanie się z istniejącą wersją instrukcji laboratoryjnej.
 • Modyfikacja instrukcji w zakresie możliwości uruchomienia programów, utworzonych w środowisku ROBOGUIDE, na rzeczywistym robocie.
 • Przetestowanie nowej wersji instrukcji.
 

Komunikacja z robotem FANUC przy użyciu platformy ROS (ZABLOKOWANY)

 • Zapoznanie się z platformą Robot Operating System (ROS).
 • Ustanowienie komunikacji pomiędzy komputerem a robotem FANUC.
 • Sterowanie robotem przy użyciu ROS.
 • Utworzenie instrukcji opisującej wykonane prace.
 

Modyfikacja istniejącej instrukcji laboratoryjnej dot. sterowania silnikiem w LabVIEW w zakresie zastosowania PWM (ZABLOKOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Przegląd stanu wiedzy dotyczący zastosowania PWM w sterowaniu silnikiem prądu stałego.
 • Modyfikacja części instrukcji dot. przeliczania sygnału sterującego na PWM.
 • Przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Wykonanie symulacji w środowisku Chrono Engine  (ZABLOKOWANY)

 • Zapoznanie się z Chrono Engine.
 • Wykonanie symulacji (tematyka do ustalenia).
 • Napisanie szczegółowej instrukcji postępowania i przedstawienie otrzymanych wyników.
 
   

Projekt trenażera dla rodziny sterowników Siemens Simatic S7

 • Opracowanie projektu elektrycznego trenażera.
 • Opracowanie projektu mechanicznego trenażera.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
Dr Marek Surowiec

Opracowanie trenażera sieci przemysłowej z wykorzystaniem sterowników Siemens Simatic S7 (Ethernet, Profinet)

 • Opracowanie projektu sieci przemysłowej z przykładowym obiektem sterowania.
 • Opracowanie projektu mechanicznego.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego pozycyjnie w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego prędkością w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Badanie układu napędowego obciążonego dynamicznie

 • Badanie parametrów układu serwonapędów.
 • Programowanie obciążenia z wykorzystaniem PLC.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 
   

Modelowanie i identyfikacja napędu prądu stałego

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
Dr Adam Woźniak

Eksperymentalne badanie podstawowych algorytmów sterowania używanych w serwomechanizmach

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
 
   
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - metody agregacji danych z różnych czujników robota mobilnego. Opis metod, określenie stosowalności, porównanie skuteczności, opracowanie przykładu symulacyjnego dla wybranych czujników. Dr Andrzej Chmielniak
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - przegląd systemów wielorobotowych. Zagadnienia komunikacji i synchronizacji między robotami w zespole. Sposoby organizacji zespołów, metody planowania działań zespołowych. Porównanie efektywności metod, opracowanie symulacji współdziałania robotów.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - systemy wieloagentowe. Pojęcie agenta, role agentów w grupie, sposoby komunikacji i synchronizacji agentów, systemy wieloagentowe w robotyce. Opracowanie modelu agenta w wybranym języku programowania, symulacja działania systemu wieloagentowego.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej – maszyny kroczące. Rodzaje chodów, konstrukcje maszyn kroczących, systemy sterowania, metody stabilizacji postury. Opracowanie sposobu sterowania i przeprowadzenie badań symulacyjnych bipeda.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej – mikrorobotyka. Konstrukcje mikrorobotów, sposoby napędzania, sensoryka mikrorobotów, komunikacja, sterowanie, zastosowania, kierunki prac badawczych.  
Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania serwomechanizmami różnego typu do celów laboratoryjnych. Dobór napędów, mikroprocesora i pozostałych elementów układu, projekt i wykonanie stanowiska, przygotowanie oprogramowania.  
Projekt i wykonanie prototypu robota własnej konstrukcji.  
   
 

Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Paweł Maciąg

   

Projekt oraz wykonanie zestawu końcówek chwytaka

 • Projektowane chwytaków (2 – 3 palczaste) pod kątem modeli, które będą przenoszone za pomocą robota w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Wykonanie za pomocą drukarki 3D.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Przegląd manipulatorów wykorzystywanych do pobierania próbek materiałów sypkich z pojazdów.

 • Założenia projektowe/model nowego urządzenia.
 
   

Projekt układu łożyskowego kończyny manipulatora równoległego

 • Analiza zakładanych właściwości kinematycznych i dynamicznych manipulatora.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Dr Krzysztof Mianowski

Opracowanie układu napędowego przegubu manipulatora dla robota mobilnego 

 • Określenie warunków pracy pod obciążeniem w trakcie ruchu robota.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 

Model dynamiki mechanizmu manipulatora równoległego z równoległowodem 

 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 
   

Sprawdzenie efektywności systemów bezpieczeństwa biernego w warunkach zderzenia czołowego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (wnętrze samochodu, model manekina, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna).
 • Modyfikacja wybranych parametrów modelu.
 • Przeprowadzenie serii symulacji zderzeń w środowisku MADYMO – wykorzystanie metody hybrydowej łączącej metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę układów wieloczłonowych (UW).
 • Wyznaczenie wybranych kryteriów obrażeń najistotniejszych części ciała.
 • Analiza porównawcza.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Dr Edyta Rola

   

Jak skutecznie naprawić układ mięśniowo-szkieletowy człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu mięśniowo-szkieletowego, mechanizmów obrażeń oraz metod naprawy.
 • Opis wybranych przypadków rzeczywistych z uwzględnieniem przyczyn oraz skutków.
 • Propozycja skutecznych metod naprawy uszkodzonych struktur biologicznych z wykorzystaniem narzędzi biomechanicznych.
Dr Edyta Rola

Sterowanie organizmem za pomocą impulsu nerwowego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu nerwowego.
 • Opracowanie biomechanicznego modelu wybranego narządu.
 • Opracowanie układu sterowania narządem za pomocą impulsu nerwowego.
 

Biomechaniczny model fizjologii człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli fizjologii człowieka.
 • Próba opisania równowagi fizykochemicznej równaniami matematycznymi.
 • Zastosowanie opracowanego modelu fizjologicznego do predykcji wybranych parametrów.
 

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Tematy do uzgodnienia.
 
   

Archiwum prac przejściowych