Prace przejściowe

suwmiarka
Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

Przykładowe tematy zrealizowanych prac przejściowych

Zachęcamy do zgłaszania się z własnymi propozycjami tematów.

Proponowane tematy prac przejściowych

Temat Opiekun

Opracowanie modelu 3D egzoszkieletu Parapodium PW:

 • Odwzorowanie istniejącej fizycznej wersji obiektu przy wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks:

a) metodą klasyczną (pomiary ręczne),

b) metodą zautomatyzowaną (przy wykorzystaniu skanera 3D).

 • Przeprowadzenie oceny porównawczej tych dwóch metod pomiarowych przy odwzorowaniu fizycznego obiektu o skomplikowanych kształtach.
 • Opcjonalnie: wykonanie modelu Parapodium PW na drukarce 3d w skali.
Mgr Marek Palka
   

Integracja zewnętrznego czujnika sił i momentów z robotem KUKA LWR 4+

 • Zamocowanie czujnika na kiści robota (zaprojektowanie elementów mocujących).
 • Przygotowanie i przetestowanie układu do akwizycji danych z czujnika (komputer zewnętrzny).
 • Porównanie odczytów z czujnika zewnętrznego z pomiarami wykonywanymi przez czujniki wbudowane w przeguby robota.
Mgr Łukasz Woliński
   

Projekt układu sterowania robotem równoległym (Quanser):

 • projekt i dobór parametrów regulatora PID,
 • badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
Mgr Paweł Maciąg
   

Opracowanie układu sterowania pozycyjnego zespołem napędowym mechanizmu i jego weryfikacja eksperymentalna na stanowisku Quanser SRV02

 • Modelowanie układu elektromechanicznego.
 • Implementacja i wdrożenie algorytmów sterowania położeniem kątowym i prędkością obrotową wału wyjściowego układu napędowego.
 • HW: stanowisko Quanser SRV02, SW: Matlab/Simulink, LabView.
 • Opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr hab. Paweł Malczyk
   

Oprogramowanie platformy Maxon (LabVIEW)

 • Pozycyjne, prędkościowe i prądowe sterowanie silnikiem.
 • Obsługa wejść i wyjść oraz komunikacja.
 • Przygotowanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Mgr Tomasz Barczak
   

Programowanie robotów FANUC z wykorzystaniem systemu wizyjnego (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z programowaniem robotów FANUC i obsługą systemu wizyjnego.
 • Uzupełnienie istniejącego ćwiczenia laboratoryjnego.
 • Rozszerzenie i przetestowanie instrukcji do zajęć.
Dr Marcin Pękal

Obsługa wybranych czujników oraz magistrali I2C i UART z wykorzystaniem LabVIEW (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi wybranych czujników oraz magistrali I2C i UART.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Obsługa silników z wykorzystaniem LabVIEW (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi serwomechanizmów, silnika prądu stałego oraz silnika prądu stałego z przekładnią i enkoderem.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Obsługa wybranych czujników z wykorzystaniem LabVIEW

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi wybranych czujników oraz przesyłania danych z wykorzystaniem wyjścia analogowego, SPI oraz PWM.
 • Rozbudowanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 
   

Programowanie robotów KUKA w języku KRL
(temat zarezerwowany)

 • Zapoznanie się z robotami KUKA i możliwościami ich programowania.
 • Przygotowanie robotów do obsługi chwytaków i przenośnika taśmowego.
 • Opracowanie i przetestowanie instrukcji do zajęć laboratoryjnych.
Dr hab. Marek Wojtyra
   

Projekt trenażera dla rodziny sterowników Siemens Simatic S7

 • Opracowanie projektu elektrycznego trenażera.
 • Opracowanie projektu mechanicznego trenażera.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
Dr Marek Surowiec

Opracowanie trenażera sieci przemysłowej z wykorzystaniem sterowników Siemens Simatic S7 (Ethernet, Profinet)

 • Opracowanie projektu sieci przemysłowej z przykładowym obiektem sterowania.
 • Opracowanie projektu mechanicznego.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego pozycyjnie w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego prędkością w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Badanie układu napędowego obciążonego dynamicznie

 • Badanie parametrów układu serwonapędów.
 • Programowanie obciążenia z wykorzystaniem PLC.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 
   

Modelowanie i identyfikacja napędu prądu stałego

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
Dr Adam Woźniak

Eksperymentalne badanie podstawowych algorytmów sterowania używanych w serwomechanizmach

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
 
   

Reaktywacja zestawu akumulatorów do robota mobilnego:

 • identyfikacja typu ogniw,
 • modernizacja baterii,
 • sprawdzenie działania po wymianie ogniw.
Dr Andrzej Chmielniak

Przygotowanie stanowiska testowego sterowników PLC:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC przeznaczonym do zadania,
 • zapoznanie się ze sposobem programowania sterownika,
 • zaprogramowanie sterownika i uruchomienie stanowiska,
 • zaproponowanie zadań dla odrabiających ćwiczenia
 • opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Przygotowanie stanowiska testowego panelu HMI:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC przeznaczonym do zadania,
 • zapoznanie się ze sposobem programowania sterownika,
 • zapoznanie się z panelem sterowania,
 • zaprogramowanie sterownika do współpracy z panelem,
 • zaprogramowanie różnych sposobów wizualizacji danych na panelu,
 • zaproponowanie zadań dla odrabiających ćwiczenia,
 • opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Wykonanie zadajnika wartości do współpracy ze sterownikiem PLC:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC i sposobem jego programowania,
 • zaproponowanie sposobu przekazywania danych do sterownika,
 • wykonanie zadajnika z wykorzystaniem mikrokontrolera,
 • opracowanie instrukcji obsługi zadajnika.
 

Przygotowanie stanowiska dla PLC - sterowanie silnikiem krokowym:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC i sposobem jego programowania,
 • zapoznanie się z silnikiem krokowym i sposobem jego sterowania,
 • zaproponowanie połączenia PLC z silnikiem,
 • zaproponowanie sposobu zaprogramowania sterownika PLC przy sterowaniu położeniem i prędkością,
 • przygotowanie instrukcji obsługi stanowiska,
 • przygotowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Przygotowanie stanowiska modelowego dla PLC – sterowanie bramą:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC i sposobem jego programowania,
 • zaproponowanie napędów i czujników,
 • zaproponowanie sposobu zaprogramowania sterownika PLC,
 • przygotowanie instrukcji obsługi stanowiska,
 • przygotowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Przygotowanie stanowiska modelowego dla PLC – sterowanie sygnalizacją świetlną:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC i sposobem jego programowania,
 • przygotowanie modelu sygnalizacji,
 • zaproponowanie połączenia PLC ze stanowiskiem,
 • zaproponowanie sposobu zaprogramowania sterownika PLC,
 • przygotowanie instrukcji obsługi stanowiska,
 • przygotowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Przygotowanie stanowiska modelowego dla PLC – model procesu obróbkowego:

 • zapoznanie się ze sterownikiem PLC i sposobem jego programowania.
 • zaproponowanie i wykonanie modelu procesu obróbkowego,
 • zaproponowanie połączenia PLC ze stanowiskiem,
 • zaproponowanie sposobu zaprogramowania sterownika PLC,
 • przygotowanie instrukcji obsługi stanowiska,
 • przygotowanie instrukcji laboratoryjnej.

 

 

Zaawansowane programowanie PLC:

 • komunikacja pomiędzy sterownikami: połączenie sterowników w sieć, wymiana danych między sterownikami,
 • wizualizacja procesu zarządzanego przez PLC na komputerze PC przez TIA Portal,
 • wizualizacja procesu zarządzanego przez PLC na panelu HMI,
 • podgląd parametrów procesu przez WWW,
 • sterowanie procesem przez WWW,
 • przygotowanie stanowiska laboratoryjnego,
 • przygotowanie instrukcji.
 
   

Implementacja programu komputerowego do rozwiązywania równań ruchu układu wieloczłonowego we współrzędnych absolutnych

 • Przegląd zaproponowanej literatury oraz wybór stosownej metody.
 • Własnoręczna implementacja metody numerycznej rozwiązywania układu równań.
 • Napisanie stosownego kodu w Matlabie lub C++.
 • Rozwiązanie przykładowego zadania dynamiki.
 • Temat przeznaczony dla osób, które zaliczyły dynamikę układów wieloczłonowych.

Dr hab. Marek Wojtyra

Mgr Paweł Maciąg

   

Projekt oraz wykonanie zestawu końcówek chwytaka

 • Projektowane chwytaków (2 – 3 palczaste) pod kątem modeli, które będą przenoszone za pomocą robota w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Wykonanie za pomocą drukarki 3D.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Przegląd manipulatorów wykorzystywanych do pobierania próbek materiałów sypkich z pojazdów.

 • Założenia projektowe/model nowego urządzenia.
 
   

Projekt układu łożyskowego kończyny manipulatora równoległego

 • Analiza zakładanych właściwości kinematycznych i dynamicznych manipulatora.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Dr Krzysztof Mianowski

Opracowanie układu napędowego przegubu manipulatora dla robota mobilnego 

 • Określenie warunków pracy pod obciążeniem w trakcie ruchu robota.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 

Model dynamiki mechanizmu manipulatora równoległego z równoległowodem 

 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 
   

Sprawdzenie efektywności systemów bezpieczeństwa biernego w warunkach zderzenia czołowego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (wnętrze samochodu, model manekina, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna).
 • Modyfikacja wybranych parametrów modelu.
 • Przeprowadzenie serii symulacji zderzeń w środowisku MADYMO – wykorzystanie metody hybrydowej łączącej metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę układów wieloczłonowych (UW).
 • Wyznaczenie wybranych kryteriów obrażeń najistotniejszych części ciała.
 • Analiza porównawcza.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Mgr Edyta Rola

   

Jak skutecznie naprawić układ mięśniowo-szkieletowy człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu mięśniowo-szkieletowego, mechanizmów obrażeń oraz metod naprawy.
 • Opis wybranych przypadków rzeczywistych z uwzględnieniem przyczyn oraz skutków.
 • Propozycja skutecznych metod naprawy uszkodzonych struktur biologicznych z wykorzystaniem narzędzi biomechanicznych.
Mgr Edyta Rola

Sterowanie organizmem za pomocą impulsu nerwowego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu nerwowego.
 • Opracowanie biomechanicznego modelu wybranego narządu.
 • Opracowanie układu sterowania narządem za pomocą impulsu nerwowego.
 

Biomechaniczny model fizjologii człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli fizjologii człowieka.
 • Próba opisania równowagi fizykochemicznej równaniami matematycznymi.
 • Zastosowanie opracowanego modelu fizjologicznego do predykcji wybranych parametrów.
 

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Tematy do uzgodnienia.
 
   

Archiwum prac przejściowych

1.     Projekt trenażera dla rodziny sterowników Siemens Simatic S7