Zrealizowane prace przejściowe

Wybrane tematy prac

Temat Opiekun
   

Opracowanie prostego egzoszkieletu wspomagającego funkcje dłoni w zakresie chwytania przedmiotów

 • Egzoszkielet przeznaczony dla osób o ograniczonej (np. na skutek wylewu) zdolności chwytania i utrzymywania przedmiotów.
 • Zadaniem egzoszkieletu jest wspomaganie użytkownika w wykonywaniu codziennych czynności (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków.
 • Egzoszkielet powinien być lekki, niezawodny, możliwie estetyczny.
 • Koszt wykonania -- kilkaset złotych.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

Analiza biomechaniczna kończyny górnej w czasie gry na gitarze 

 • Przeprowadzenie analizy kinematycznej kończyny górnej, ze szczególnym uwzględnieniem dłoni i nadgarstka, dla różnych technik gry.
 • Podjęcie próby oceny obciążeń dłoni i nadgarstka.
 • Analiza porównawcza z danymi literaturowymi na temat problemów medycznych związanych z intensywną, długotrwałą grą na gitarze
 

Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie obrazów

 • Opracowanie aplikacji do wyróżniania twarzy z obrazów o różnym stopniu złożoności.
 • Podjęcie prób wykorzystania wyników z pierwszego punktu, np. do oceny liczby zgromadzonych osób, emocji itp.
 
   

Tematy (A) i (B) proponowane we współpracy z firmą Bosch Rexroth.

 

Prace mogą być realizowane w niewielkich grupach. Więcej informacji u opiekuna ze strony MEiL PW.

(A) Dynamiczny model 3D przykładowej linii produkcyjnej – wstęp do cyfrowego bliźniaka

 • Poznanie idei cyfrowego bliźniaka.
 • Określenie wymagań dot. oprogramowania do modelowania 3D do realizacji projektu i wybranie konkretnej platformy.
 • Wybranie przykładowego rzeczywistego elementu linii produkcyjnej (lub całej  linii na określonym poziomie) i przygotowanie dla niego modelu 3D.
 • Odebranie danych na temat ruchu rzeczywistego obiektu oraz dodanie tych informacji w postaci realizowanej dynamicznie animacji w środowisku modelu 3D.
 • Opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosków.
Dr hab. Marek Wojtyra

(B) Stworzenie systemu monitorowania efektywności pracy linii produkcyjnej z wykorzystaniem komputera czasu rzeczywistego XDK, sensorów oraz oprogramowania IoT Gateway na IPC

 • Określenie typowych parametrów wykorzystywanych do monitorowania efektywności pracy linii produkcyjnej.
 • Zaprojektowanie i wykonanie implementacji bazy danych do zbierania danych z czujników.
 • Zaprojektowanie i wykonanie pulpitu (dashboardu) do prezentacji danych operatorowi.
 • Prezentacja możliwości systemu w trakcie pracy linii produkcyjnej.
 • Opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosków.

 

Analiza sposobu działania interfejsu FRI oraz dostosowanie go do obsługi wielu robotów

 • Przegląd możliwości i analiza pracy interfejsu dostarczanego przez firmę KUKA.
 • Przegląd możliwości i analiza pracy interfejsu opracowanego na Uniwersytecie Stanforda.
 • Wzbogacenie możliwości interfejsu stanfordzkiego o możliwość obsługi wielu robotów.
 
   

Projekt skanera 3D na robocie Fanuc M10ia

 • Zastosowanie dalmierza laserowego montowanego na końcówce robota.
 • Wykorzystanie pozycjonera obrotowego do obracania skanowanego detalu, pomiar detalu z różnych pozycji.
 • Pozycja robota zadawana z zewnętrznego komputera i tworzenie chmury punktów opisujących skanowany detal.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Projekt szybkozłączki do chwytaków

 • Projekt i budowa modelu wirtualnego.
 • Zaproponowanie systemu łączenia, podłączenie do systemu bezpieczeństwa robota.
 • Budowa modelu fizycznego
 

Projekt chwytaka z szybkozłączką i systemem zabezpieczającym

 • Projekt i zastosowanie mechanizmu szybkozłączki pozwalającego na szybki montaż i demontaż chwytaka lub innych urządzeń.
 • Przygotowanie modelu chwytaka, przygotowanie projektu układu elektronicznego odpowiadającego za prace chwytaka.
 • Podłączenie projektowanego układu do systemu bezpieczeństwa robota.
 

Przygotowanie instrukcji użytkownika do środowiska symulacyjnego Fanuc

 • Przygotowanie instrukcji pod kątem użytkownika systemu symulacyjnego robota.
 • Przygotowanie wirtualnego modelu stanowiska do badań robota.
 
   

Przygotowanie instrukcji laboratoryjnej w zakresie obsługi kart pomiarowych w środowisku LabView

 • Wprowadzenie do programowania w LabView.
 • Podstawowe cechy aparatury pomiarowej.
 • Przygotowanie programu testowego (pomiar sygnału na wejściu analogowym, sterowanie wyjściami cyfrowymi).
Mgr Tomasz Barczak

Identyfikacja parametrów modelu symulacyjnego silnika prądu stałego

(modernizacja stanowiska badawczego)

 • Zaprojektowanie nowego stanowiska na podstawie już istniejącego.
 • Zaplanowanie eksperymentu w zakresie identyfikacji parametrów silnika.
 • Dobór układu napędowego, czujników, układu akwizycji danych.
 • Przygotowanie programu kontrolno-pomiarowego.
 • Integracja stanowiska.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 • Zaprojektowanie układu regulacji prędkościowej.
 

Zastosowanie analizy harmonicznej do diagnostyki mechanizmu napędowego 

(modernizacja stanowiska badawczego)

 • Przygotowanie dwóch stanowisk badawczych do analiz harmonicznych.
 • Przygotowanie programu kontrolno-pomiarowego.
 • Zagadnienie filtrowanie sygnałów.
 • Przygotowanie stanowiska mechanicznego z niewyważeniem – analiza rezonansu.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 
   

Modyfikacja oprogramowana wybranego robota mobilnego

 • Zapoznanie się z konstrukcją robota.
 • Zapoznanie się z istniejącym programem sterującym.
 • Sformułowanie założeń odnośnie nowego oprogramowania.
 • Implementacja oprogramowania.
 • Badania eksperymentalne robota sterowanego wykonanym oprogramowaniem.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
Dr Andrzej Chmielniak
   

Projekt 2-kanałowego pomiaru prędkości obrotowej w stanowisku laboratoryjnym

 • Dostosowanie impulsatorów do modułu pomiarowego  NI USB 6221.
 • Opracowanie aplikacji LabVIEW do pomiaru prędkości  wirujących tarcz.
 • Przeprowadzenie testów na stanowisku laboratoryjnym TMM.
 •  Modernizacja instrukcji do ćwiczenia studenckiego.
Dr Mirosław Świetlik
   

Analiza wpływu prędkości zderzenia oraz właściwości geometrycznych i materiałowych na poniesienia poważnych obrażeń przez pieszego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (prosty model pojazdu, model manekina pieszego, zadane wymuszenie, parametry materiałowe).
 • Przegląd literatury.
 • Sprawdzenie wpływu na kryteria obrażeń różnych sztywności nadwozia, wysokości położenia maski czy zderzaka.
Mgr Edyta Rola

Ocena wpływu wybranych parametrów na poziom bezpieczeństwa kierowcy/ pasażera podczas dachowania

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym.
 • Praca z modelem referencyjnym (prosty model pojazdu, spozycjonowany model manekina kierowcy/ pasażera, zadane wymuszenie, parametry materiałowe itd.).
 • Własne propozycje modyfikacji modelu.
 • Oszacowanie ryzyka powstania obrażeń w analizowanych przypadkach.
 
   
Badanie i modelowanie układu odwróconego wahadła (wydany)
• Aparatura Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
• Środowisko Matlab i LabView.
• Identyfikacja i badania modelowe.
• Implementacja modelu sterowania.
• Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
Mgr inż. Magdalena Żurawska
   

Implementacja modelu sterowania manipulatorem równoległym w środowisku Matlab/Simulink z wykorzystaniem stanowiska Quanser

 • Rozwiązanie prostego i odwrotnego zadania kinematyki pięcioboku przegubowego.
 • Implementacja algorytmu ruchu narzędzia w przestrzeni roboczej.
 • Wdrożenie algorytmu sterowania na urządzeniu Quanser.
 • Opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
Mgr Paweł Maciąg
   

Obsługa wybranych czujników oraz magistrali I2C i UART z wykorzystaniem LabVIEW

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi wybranych czujników oraz magistrali I2C i UART.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr Marcin Pękal

Obsługa wybranych czujników z wykorzystaniem LabVIEW

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi wybranych czujników oraz przesyłania danych z wykorzystaniem wyjścia analogowego, SPI oraz PWM.
 • Rozbudowanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Programowanie robotów FANUC z wykorzystaniem systemu wizyjnego

 • Zapoznanie się z programowaniem robotów FANUC i obsługą systemu wizyjnego.
 • Modyfikacja przebiegu ćwiczenia laboratoryjnego.
 • Połączenie i modyfikacja istniejących instrukcji.
 • Przetestowanie powstałej instrukcji do zajęć.
 

Porównanie trzech interfejsów obsługujących wyświetlacz LCD

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Zapoznanie się z interfejsami UART, magistrali I2C oraz SPI.
 • Nauka obsługi wyświetlacza LCD.
 • Porównanie interfejsów.
 
   

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizie obrazów

 • Projekt i trening jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej.
 • Wyszukiwanie i klasyfikacja wzorców na obrazie.
 • Szacowanie położenia wzorca na płaszczyźnie.
 • Zastosowanie opracowanego rozwiązania w robotyce.
Dr Grzegorz Orzechowski

Oprogramowanie stereowizyjnego stanowiska pomiarowego

 • Przechwytywanie obrazu z kamer przemysłowych.
 • Wykorzystanie bibliotek OpenCV do kalibracji kamer i stanowiska.
 • Przeprowadzanie pomiarów położenia markera w przestrzeni.
 • Preferowane języki: C, C++.
 

Wizualizacja mechanizmów w programach symulacyjnych

 • Wizualizacja sztywnych i/lub odkształcalnych członów mechanizmów.
 • Budowanie modelu 3D z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej.
 • Zastosowanie OpenGL lub gotowych bibliotek graficznych typu OGRE 3D lub Irrlicht.
 • Stworzenie API do C, C++.
 

Symulator robota mobilnego

 • Model robota mobilnego poruszającego się na płaszczyźnie.
 • Wizualizacja w środowisku Matlab lub Python.
 • Losowo generowane środowisko z możliwością sterowania robotem.
 • Omijanie przeszkód z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
 

Komputerowy model wyważarki

 • Symulator stanowiska do wyważania wirników sztywnych.
 • Wizualizacja stanowiska oraz otrzymanych wyników.
 • Możliwość interaktywnego dodawania mas korekcyjnych oraz wprowadzania zmian do układu.
 

Proponowane tematy prac przejściowych