Start »

Koła Naukowe

Z Zakładem Teorii Maszyn i Robotów współpracują studenckie koła naukowe, złożone przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, ze studentów Wydziału MEiL.
W naturalny sposób, z ZTMiR najbardziej związane jest Koło Naukowe Robotyków.

Koło Naukowe Robotyków

Koło Naukowe Robotyków działa od  roku 2009. Studenci wykorzystują udostępnioną przez ZTMiR nowoczesną pracownię, znajdującą się w sali 027 budynku ITLiMS.

Obszar działalności Koła jest bardzo szeroki: studenci zajmują się nie tylko działaniami konstruktorskimi, ale również popularyzują kierunek automatyka i robotyka, uczestnicząc w wielu imprezach naukowych i promocyjnych. Członków KNR można spotkać podczas zawodów konstrukcyjnych robotów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opiekunem KNR jest dr inż. Krzysztof Mianowski.