Start »

Badania

Tematyka badań prowadzonych w ZTMiR

  • Biorobotyka i humanoidy
  • Biomechanika i bezpieczeństwo bierne
  • Dynamika układów wieloczłonowych
  • Projektowanie układów robotycznych
  • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
  • Roboty mobilne

Seminaria Zakładu Teorii Maszyn i Robotów

Archiwum Budowy Maszyn

Archiwum Budowy Maszyn jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym we współpracy z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Politechniką Łódzką i Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn PAN.