mgr Tomasz Barczak

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowiska

 • Pracownik techniczny
 • Doktorant

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 15 48
E-mail: Tomasz.Barczak(at)pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 022

Konsultacje

 
tbarczak

Zainteresowania naukowe

 • Konstrukcje mechaniczne
 • Manipulatory równoległe
 • Manipulatory redundantne
 • Sterowanie siłowe
 • Układy sterowania automatycznego

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Rozdziały z monografii
 • Barczak Tomasz, Mianowski Krzysztof: Badania wstępne sterowania dla równoległego manipulatora sferycznego typu 5R, w: 25th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Modern Trends in Theory of Machines and Mechatronic Systems / Kochanek A., Kądziołka T., Kowalski S. (red.), 2016, ISBN 978-83-936009-3-9, ss. 3-5
 • Barczak Tomasz, Szumowski Maksymilian, Mianowski Krzysztof: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 1-11
 • Regulski Wojciech, Gumowski Konrad, Łaniewski-Wołłk Łukasz [i in.]: Viscous flow in ceramic foams – a numerical comparison of CT-reconstructed real structures and their idealized computer models (short comunications), w: ECCOMAS 1st Young Investigators Conference Proceedings, 2012
Publikacje w czasopismach
 • Orzechowski Grzegorz, Frączek Janusz, Barczak Tomasz: Physical experiment and computer simulation of the speed-up manoeuvre using the absolute nodal coordinate formulation, w: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K-Journal of Multi-Body Dynamics, vol. 232, 2018, ss. 473-480, DOI:10.1177/1464419317746258
 • Dalewski Rafał, Gumowski Konrad, Barczak Tomasz [i in.]: Analysis of an Additive Manufacturing Process for an Unmanned Aerial Vehicle, w: Journal of Aerospace Engineering, vol. 30, nr 6, 2017, ss. 1-15, DOI:10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000776
 • Adamczak Lech, Chmiel Marta, Florowski Tomasz [i in.]: A Potential Use of 3-D Scanning to Evaluate the Chemical Composition of Pork Meat, w: Journal of Food Science, vol. 80, nr 7, 2015, ss. 1506-1511, DOI:10.1111/1750-3841.12913
 • Dalewski Rafał, Gumowski Konrad, Barczak Tomasz [i in.]: A Family of MAV Drives Investigation, w: Przegląd Mechaniczny, nr 10, ss. 47-50, PL ISSN 0033-2259 Warszawa 2015, 
 • Dalewski Rafał, Gumowski Konrad, Barczak Tomasz [i in.]: Performance of a Micro-UAV lifting system built with the usage of rapid prototyping methods , w: Journal of Physics - Conference Series, vol. 530, nr 1, 2014, ss. 12-27
Publikacje konferencyjne
 • Rafał Dalewski, Konrad Gumowski, Tomasz Barczak, Jan Godek: Experimental and numerical MAV propulsion system design and performance testing. Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15) Budapest, Hungary September 1-4, 2015.
 • Tomasz Barczak, Maksymilian Szumowski, Krzysztof Mianowski: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej. Wystąpienie na sesji plakatowej. Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 14-16 października 2015 Warszawie.
 • Barczak T.,Szumowski.M., Mianowski K, Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej,Materiały konferencji Krajowa Konferencja Robotyki Kudowa Zdrój 2-6 lipca 2014, 10 stron.
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Materiały konferencji Krajowa Konferencja Robotyki, Śieradów-Zdrój, 12-16 wrzesień 2012, 10 stron.
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt manipulatora zadająco-wykonawczego przeznaczonego do operacji chirurgicznych, Materiały konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa, 18-21 października 2011, 2 strony.
 • Barczak T., Mianowski K.: Project of the assigning/executive manipulator to surgery, Referat na Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców w Warszawie, publikacja w Challenges of Modern Technology. Vol.2(No 3) (2011):20-24. 
 • W. Regulski, K. Gumowski, Ł. Łaniewski‐Wołłk, J. Skibiński and T. Barczak: VISCOUS FLOWS ACROSS CERAMIC FOAMS – A NUMERICAL AND EXPERIMANTAL STUDY, XX Fluid Mechanics Conference KKMP2012, Gliwice, 17-20 September 2012.
 • W. Regulski, K. Gumowski, Ł. Łaniewski‐Wołłk, J. Skibiński and T. Barczak.: Viscous flow in ceramic foams – a numerical comparison of CTreconstructed real structures and their idealized computer models. ECCOMAS Young Investigators conference, Aveiro, 24-27 April 2012.

Patenty

 • Barczak Tomasz, Głowacki Dominik, Rodzewicz Mirosław, Figat Marcin, Goetzendorf-Grabowski Tomasz, Szczepanik Tomasz: Zespół ratowniczy do wiropłatów, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.419467, Data zgłoszenia: 15-11-2016