Miernictwo dynamiczne

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i laboratorium    
Dr Mirosław Świetlik    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS
NK484, przedmiot kierunkowy (AiR) Studia magisterskie, semestr I W - 1, L - 1, ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość elektrotechniki i elektroniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość Podstaw automatyki i sterowania, oraz Miernictwa i technik eksperymentu w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • Nauczenie zasad wykonywania pomiarów wielkości zmiennych w czasie, dynamicznych właściwości aparatury pomiarowej oraz problematyki pomiarów w dziedzinie robotyki.
 • Nauczenie sposobu identyfikacji parametrów dynamicznych wybranych obiektów w warunkach laboratoryjnych.
 • Przygotowanie do korzystania z profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego w zakresie miernictwa dynamicznego.

Program przedmiotu

Wykład
 • Cele i zasady pomiarów wielkości zmiennych w czasie.
 • Pulsacja granicza sygnału.
 • Modele dynamiczne przetworników pomiarowych oraz miary ich jakości.
 • Ogólny opis przetwarzania w dziedzinie czasu.
 • Błąd dynamiczny.
 • Przenoszenie sygnałów stochastycznych przez przetworniki liniowe.
 • Typowe przetworniki pomiarowe wykorzystywane w robotyce.
 • Zastosowanie systemu LabView do pomiarów dynamicznych
Ćwiczenia laboratoryjne
 • Pomiary charakterystyk dynamicznych układu wirnikowego.
 • Pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia w parze kinematycznej.
 • Identyfikacja parametrów oraz symulacja komputerowa pracy silnika prądu stałego.
 • Zastosowanie analizy harmonicznej do diagnostyki mechanizmów.
 • Przykład uzycia systemu LabView do pomiarów dynamicznych.

Zalecane lektury

 • Hagel R., Miernictwo dynamiczne. Warszawa, WNT 1975
 • Jędrzejewski K., Laboratorium podstaw miernictwa, 2001
 • Sydenham P.,Handbook of measuring system design, 2005
 • Szumielewicz, Pomiary elektroniczne w technice,1982

Materiały do pobrania