Laboratorium pomiarów, automatyki i sterowania II

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium    
Dr Marek Surowiec (koordynator przedmiotu)    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-ISP-5020

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia inżynierskie, sem. V

L - 2

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość zagadnień automatyki i sterowania w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość zagadnień programowania w zakresie osiąganym na wcześniejszych latach studiów.
 • Podstawowa znajomość systemu kontrolno-pomiarowego LabVIEW

Cele przedmiotu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania, użytkowania i obsługi sterowników PLC.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania sterowników PLC w układach kontrolno-pomiarowych.
 • Ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresudoświadczalnego doboru nastaw oraz oceny jakości regulacji.
 • Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw obsługi środowiska kontrolno-pomiarowego LabVIEW.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia badań symulacyjnych i analizy mechanizmu w czasie rzeczywistym.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania, użytkowania i obsługi zaawansowanych sterowników silników.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania zaawansowanych w układów kontrolno-pomiarowych w sterowaniu silnikami.
 • Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących pracy w grupie.

Zakres laboratorium

 • Przekazanie wiadomości wstępnych oraz  zasady BHP obowiązujące w laboratorium
 • Sterowanie prostym układem robotycznym z wykorzystaniem zintegrowanego układu sterowania (PLC+HMI)
 • Sterowanie nadrzędne modelem procesu technologicznego przy wykorzystaniu sterownika PLC i wizualizacja procesów przemysłowych.Dobór parametrów układu regulacji w zależności od typu regulatora przemysłowego przy różnych obciążeniach układu napędowego.
 • Zastosowanie przemysłowych sterowników w procesie sterowania silnikiem na poziomie przemieszczeń, prędkości i momentu.
 • Wykorzystanie modelu kinematycznego mechanizmu robota w tworzeniu i sterowaniu trajektorią robota.
 • Techniki pozyskiwania, przetwarzania i analizy sygnałów z wykorzystaniem LabView. Wykorzystanie wirtualnych przyrządów w procesie sterowania rzeczywistym obiektem.
 • Zaliczanie przedmiotu.

Program zajęć

 • Wiadomości wstępne, zasady BHP obowiązujące w laboratorium.
 • Ćw. 1.
 • Ćw. 2.
 • Ćw. 3.
 • Ćw. 4.
 • Ćw. 5.
 • Ćw. 6.
 • Ćw. 7.
 • Ćw. 8.
 • Ćw. 9.
 • Ćw. 10.
 • Zaliczanie przedmiotu (w tym ewentualne poprawki ocen formujących z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych).

Zalecane lektury

 1. Instrukcje laboratoryjne, opublikowane na stronie przedmiotu (https://ztmir.meil.pw.edu.pl/, zakładka Dydaktyka -> Zajęcia dydaktyczne).
 2. T.P. Zieliński: "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: od teorii do zastosowań", Wyd. WKŁ, Warszawa 2013.
 3. LabVIEW User Manual - National Instruments
 4. Maxon Motor EPOS2 User manual - Maxon Motor AG
 5. 2 DoF robot Experiment User Manual - Quanser Inc
 6. Siemens SIMATIC S7 System Manual - Siemens AG

Materiały do pobrania