Seminarium dyplomowe magisterskie

Charakterystyka przedmiotu

Seminarium    
Dr hab. Marek Wojtyra
Dr Andrzej Chmielniak
Dr hab. Robert Głębocki
Dr hab. Paweł Malczyk
Dr hab. Cezary Rzymkowski
   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-MSP-SEMD-ZTMIR

przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, semestr II

P - 2,

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Cele przedmiotu

  • Zapoznanie z metodami zbierania informacji na zadany temat oraz jej prezentacji na forum publicznym.
  • Wybór tematyki i zebranie materiałów do pracy dyplomowej.

Zawartość przedmiotu

  • Struktura pracy dyplomowej, typowe błędy, przykłady dobrych prac.
  • Opracowanie stanu wiedzy i bibliografii, planowanie badań, standardy pracy naukowej (m.in. plagiaty).
  • Techniki prezentacji.
  • Przygotowanie do publikowania wyników badań naukowych: bibliometria, wybór czasopisma, pisanie prac naukowych, proces recenzji, odpowiedzi na recenzje i współpraca z redakcją, pisanie recenzji prac naukowych.
  • Informacje o studiach doktoranckich, grantach i stypendiach.
  • Prezentacje studentów w JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zalecane lektury

Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe – stosownie do wybranej tematyki pracy dyplomowej.

Materiały do pobrania