Laboratorium pomiarów, automatyki i sterowania I

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium    

Dr Marcin Pękal (koordynator przedmiotu)

Dr Marek Surowiec

   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-ISP-4020

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia inżynierskie, sem. IV

L - 2

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 1. Znajomość algebry, geometrii, analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 2. Znajomość zagadnień automatyki i sterowania w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 1. Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw obsługi środowiska kontrolno-pomiarowego LabVIEW.
 2. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pomiaru właściwości dynamicznych podstawowych członów automatyki.
 3. Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu doświadczalnego doboru nastaw oraz oceny jakości regulacji.
 4. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia badań symulacyjnych komputerowych modeli układów automatycznej regulacji.
 5.  Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu dokonywania analizy kinematycznej, na podstawie danych pomiarowych
 6. Zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących pracy w grupie. 

Zakres laboratorium

 • Wiadomości wstępne, zasady BHP obowiązujące w laboratorium.
 • Ćw. 1. Wprowadzenie do systemu kontrolno-pomiarowego LabVIEW.
 • Ćw. 2. Podstawy zastosowania systemu LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych pomiarowych.
 • Ćw. 3. Obsługa wybranych czujników oraz magistral komunikacyjnych z wykorzystaniem LabVIEW.
 • Ćw. 4. Analiza kinematyczna układu o dwóch stopniach swobody.
 • Ćw. 5. Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy.
 • Ćw. 6. Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego.
 • Ćw. 7. Modelowanie układu fizycznego z regulatorem dwupołożeniowym.
 • Ćw. 8. Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji.
 • Ćw. 9. Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych członów automatyki.
 • Ćw. 10. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowo-fazowej obiektu na podstawie odpowiedzi skokowej.

Zalecane lektury

 1. A. Olędzki (red.): Zarys dynamiki i automatyki układów, Wydawnictwa PW, Warszawa 1991 (dostępny on-line).
 2. T.P. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa 2014. 
 3. D. Świsulski: Przykłady cyfrowego przetwarzania sygnałów w LabView, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014 (dostępny online)
 4. R.J. Rak: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, OWPW, Warszawa 2003
 5. LabVIEWTM Help – National Instruments
 6. Dokumentacja techniczna sprzętu.
 7. Instrukcje laboratoryjne, opublikowane na stronie: Materiały do pobrania

Materiały do pobrania