Podstawy biorobotyki

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Projekt  
Prof. Teresa Zielińska Prof. Teresa Zielińska  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARBIB-ISP-7011

Przedmiot specjalnościowy (RiA, BiB)

Studia inżynierskie, sem. VII

W - 1, P - 1

ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • .
 • .

Cele przedmiotu

 • Przygotowanie do opracowywania koncepcji robotów inspirowanych wzorcami biologicznymi i dedykowanych do nietypowych zastosowań.
 • Przygotowanie do syntezy ruchu robotów z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej sposobu ruchu i metod jego planowania w układach biologicznych.
 • Przygotowanie do opracowania prezentacji ilustrujących wyniki prac własnych..

Program przedmiotu

W trakcie kursu podejmowane będą następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie historyczne.
 • Cechy ruchu i budowa ciała bezkręgowców.
 • Cechy ruchu i budowa ciała kręgowców.
 • Podstawowe parametry chodów.
 • Metody syntezy ruchu robotów wykorzystujące wzorce biologiczne.
 • Autonomia i zdolność adaptacji w świecie zwierzęcym oraz autonomia działania systemów robotycznych.
 • Przegląd robotycznych rozwiązań konstrukcyjnych wzorowanych na świecie biologicznym.
 • Wykonanie syntezy wzorowanego biologicznie ruchu robota albo opracowanie koncepcji projektowej wzorowanej biologicznie konstrukcji robota dla wybranego zastosowania (np. eksploracji).

Zalecane lektury

 • T.Zielinska, Biological Aspects of Locomotion (In F. Pfeiffer, T. Zielińska eds. Walking: Biological and Technological Aspects), Springer 2004, ISBN 3-211-22134-4.
 • T. Zielińska, Motion Synthesis (In: F. Pfeiffer, T. Zielińska eds. Walking: Biological and Technological Aspects), Springer 2004, ISBN 3-211-22134-4.
 • T. Zielińska: Maszyny Kroczące: Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne. WNT 2004. Dodatkowa literatura: według wskazań prowadzącej.

Materiały do pobrania