Systemy programowania robotów (nst)

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i laboratorium Ćwiczenia  

Dr Andrzej Chmielniak

Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Andrzej Chmielniak

Dr hab. Marek Wojtyra

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-PMROB-MZP-3006

Przedmiot specjalnościowy (MiPM–R)

Studia magisterskie niestacjonarne, sem. III

W - 2, C - 1,

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Zalecana jest znajomość podstawowych zagadnień z obszaru robotyki i umiejętność programowania w (dowolnym) języku proceduralnym.

Cele przedmiotu

Studenci zapoznają się ze sposobami programowania robotów różnego rodzaju oraz z systemami sterowania.

Program przedmiotu

Wykład

 • Dekompozycja funkcjonalna systemu sterowania: struktura sprzętowa, struktura systemu oprogramowania.
 • Funkcje systemu sterującego. Konstruowanie systemu sterującego złożonym obiektem; sprzęt i oprogramowanie.
 • Metody programowania i testowania.
 • Rozproszone systemy sterowania: sieci przemysłowe, warstwowa struktura złożonych systemów.
 • Systemy i języki programowania robotów. 

Ćwiczenia

 • Podstawy obsługi robotów KUKA.
 • Programowanie w języku KRL.
 • Podstawy obsługi robotów Fanuc.
 • Programowanie w język KAREL.

Zalecane lektury

 • K. Sacha, Systemy czasu rzeczywistego. WPW 2006
 • J. Ułasiewicz, Systemy czasu rzeczywistego QNX6 Neutrino. BTC 2007

Materiały do pobrania