Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Laboratorium  
Dr Andrzej Kordecki Dr Andrzej Kordecki  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-1016

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, sem. I

W – 1, L – 1

ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstawowych zagadnień analizy matematycznej i algebry.
 • Znajomość statystyki, metod optymalizacji i sieci neuronowych.
 • Znajomość podstaw z zakresu programowania w języku Python.

Cele przedmiotu

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze grafiki rastrowej, przestrzeni barw i polepszenia jakości obrazów.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze metod filtracji liniowej,  filtracji nieliniowej, detekcji krawędzi oraz operacji morfologicznych na obrazach.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze segmentacji, klasyfikacji i detekcji obiektów w obrazach.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze miar oceny wyników przetwarzania obrazów.

Program przedmiotu

 • Wstęp do wizji komputerowej
 • Poprawa jakości obrazów: histogram i filtracja,
 • Detekcja krawędzi, binaryzacja i morfologia,
 • Klasyczna detekcja obiektów, współczynniki jakości w wizji komputerowej
 • Wstęp do sieci neuronowych, sieci neuronowe w klasyfikacji obiektów w obrazach,
 • Sieci neuronowe w segmentacji i detekcji obiektów w obrazach,

Zalecane lektury

 • R. Gonzalez, R. Woods, Digital Image Processing, 4th edition, Pearson (2018),
 • W. Pratt, Digital Image Processing, Wiley (2007),
 • Goodfellow, Y. Bengio, Courville A., Deep Learning, MIT Press (2016).
 • D. Sankowski, W. Mosorow, K. Strzecha, Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. Wybrane zastosowania, PWN (2012).
 • Artykuły związane z zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych w przetwarzaniu obrazów przedstawione podczas wykładów.

Materiały do pobrania