Roboty autonomiczne

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia i laboratorium  
Dr Andrzej Chmielniak Dr Andrzej Chmielniak  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARROB-MSP-3003

Przedmiot specjalnościowy (RiA, R)

Studia magisterskie, semestr III (RiA) W - 2,  ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Zalecana jest wiedza z zakresu przedmiotu Roboty mobilne ze studiów I stopnia
 • Zalecana jest znajomość zagadnień z kinematyki i dynamiki na poziomie odpowiadającym studiom I stopnia

Cele przedmiotu

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej pojęcia autonomii i sztucznej inteligencji w robotyce.
 • Zaznajomienie się z zaawansowanymi zagadnieniami nawigacji
 • Zdobycie wiedzy w zakresie pracy zespołowej robotów ze sobą nawzajem i z człowiekiem.
 • Pozyskanie wiedzy o maszynach kroczących, mikrorobotyce i zastosowaniach robotów autonomicznych.

Program przedmiotu

 • Wprowadzenie, definicja autonomii, poziomy autonomii
 • Sztuczna inteligencja w robotyce: sensoryka, działanie, planowanie i uczenie
 • Agregacja danych z czujników
 • Techniki jednoczesnego mapowania i samolokalizacji (SLAM)
 • Zaawansowane metody planowania ścieżki
 • Praca zespołowa robotów – komunikacja, planowanie i organizacja działań
 • Systemy wieloagentowe w robotyce
 • Roboty kooperujące z człowiekiem
 • Maszyny kroczące – konstrukcje, sposoby lokomocji, systemy sterowania
 • Mikrorobotyka
 • Zastosowania robotów autonomicznych
 • Kierunki prac badawczych w robotyce mobilnej
 • Sprawdzian zaliczeniowy

Zalecane lektury

 • Roland Siegwart et al., Introduction to Autonomous Mobile Robots, Second Edition, MIT Press 2011.
 • George A. Bekey, Autonomous Robots, MIT Press 2005.
 • Bruno Siciliano, Oussama Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer 2016.
 • Eugene Kagan et al., Autonomous Mobile Robots and Multi‐Robot Systems, John Wiley&Sons, 2019.
 • Robin R. Murphy, Introduction to AI Robotics, Second Edition, MIT Press 2019.
 • Metin Sitti, Mobile Microrobotics, MIT Press 2017.
 • Gerhard Weiss, Multiagent Systems, Second Edition, MIT Press 2013.
 • Howie Choset, Principles of Robot Motion, MIT Press 2005.
 • Materiały na stronie http://tmr.meil.pw.edu.pl (zakładka Dla Studentów).

Materiały do pobrania