Pracownia robotyki

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium i projekt  

Dr hab. Marek Wojtyra (koordynator przedmiotu)

Mgr Tomasz Barczak

Dr Andrzej Chmielniak

Dr Marcin Pękal

Dr Łukasz Woliński

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-1018

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, sem. I (RiA)

L-1, P-1

ECTS-3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • 1. Znajomość zagadnień z obszaru robotyki na poziomie studiów inżynierskich.
 • 2. Podstawowe umiejętności w zakresie programowania robotów przemysłowych i mobilnych.

Cele przedmiotu

 • 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z w zakresie projektowania systemów robotycznych.
 • 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konfigurowania, programowania i obsługi współczesnych systemów robotycznych.
 • 3. Zdobycie umiejętności dotyczących implementacji zaprojektowanych systemów robotycznych.

Program przedmiotu

Laboratoria

 • 1. Omówienie zasad BHP dotyczących pracy w laboratoriach. Przedstawienie wyposażenia i możliwości laboratoriów.
 • 2. Konfiguracja, obsługa i programowanie komponentów systemu, testy poszczególnych elementów.
 • 3. Montaż całego systemu, testowanie komunikacji pomiędzy komponentami.
 • 4. Obsługa i programowanie zmontowanego systemu, testy działania systemu.
 • 5. Wdrażanie poprawek i ulepszeń systemu robotycznego.
 • 6. Zaliczenie – prezentacja działającego systemu.

Projekty

 • 1. Wydanie projektu, omówienie założeń wstępnych, zalecenia dotyczące studiów literaturowych lub korzystania z innych źródeł.
 • 2. Dyskusja nad proponowanymi metodami rozwiązania problemu oraz ustalenie szczegółowych wymagań technicznych. Podział projektu na zadania, przydział prac w zespole.
 • 3. Prace nad komponentami systemu, dokumentacja prowadzonych prac i ich wyników.
 • 4. Analiza wyników testów komponentów systemu, wprowadzenie ewentualnych poprawek projektowych.
 • 5. Prace nad kompletnym systemem, dokumentacja prowadzonych prac i ich wyników.
 • 6. Analiza rezultatów testów kompletnego systemu, wprowadzenie niezbędnych poprawek lub pożądanych ulepszeń.
 • 7. Zaliczenie – prezentacja projektu.

Zalecane lektury

 • 1. Siciliano B., Khatib O. (Eds.), Springer Handbook of Robotics, Springer (2016).
 • 2. Dokumentacja techniczna robotów, urządzeń peryferyjnych oraz innych elementów wyposażenia laboratorium robotyki.
 • 3. Materiały  udostępnione na stronie www (link poniżej).

Materiały do pobrania