Podstawy robotyki (nst)

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i ćwiczenia    
Dr hab. Marek Wojtyra    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS
Przedmiot specjalnościowy (MiPM–RiA) Studia inżynierskie (niestacjonarne), sem. VII

W - 2,

ECTS 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość algebry, geometrii, analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość mechaniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z dziedziny robotyki.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących matematycznego opisu mechanizmów przestrzennych.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kinematyki manipulatorów – formułowanie i rozwiązywanie zadań kinematyki, wykorzystywanie jakobianu manipulatora, analiza konfiguracji osobliwych.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności w obszarze planowania ruchu robotów – generowanie trajektorii, kształtowanie parametrów ruchu.

Zawartość przedmiotu

 • Podstawowe pojęcia z dziedziny robotyki, przegląd zastosowań robotów, typowe zagadnienia z dziedziny robotyki.
 • Matematyczny opis mechanizmów przestrzennych: algebraiczna reprezentacja wektora, macierz kosinusów kierunkowych, kąty i parametry Eulera, współrzędne jednorodne, parametry Denavita-Hartenberga.
 • Kinematyka manipulatorów: szeregowe i równoległe struktury manipulatorów, sformułowanie zadania prostego i odwrotnego kinematyki o położeniu, jakobian manipulatora, zadania kinematyki o prędkości i przyspieszeniu, konfiguracje osobliwe.

Zalecane lektury

 • Siciliano B., Sciavicco L., Villani G., Oriolo G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009.
 • Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M., Robot Modeling and Control, Wiley, 2020.
 • Angeles J., Fundamentals of Robotics Mechanical Systems, Springer, 2014.
 • Frączek J., Wojtyra M.: Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe. WNT, 2008.
 • Jezierski E., Dynamika robotów, WNT, 2006.

Materiały do pobrania