Podstawy automatyki i sterowania III

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr Andrzej Chmielniak Dr Andrzej Chmielniak
Dr Edyta Rola
 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-ISP-5017

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia inżynierskie, sem. V
 

W - 2, C - 2

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Zakres materiału objęty przedmiotami: podstawy automatyki i sterowania I, podstawy automatyki i sterowania II.

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie metod opisu i analizy układów wielowymiarowych w przestrzeni stanu. Rozszerzenie podstawowych metod analizy układów sterowania o elementy związane z opisem układów nieliniowych. Wprowadzenie opisu układów dyskretnych.

Program przedmiotu

 • Opis systemów sterowania w przestrzeni stanów.
 • Analiza macierzowa systemów sterowania.
 • Pojęcia sterowalności i obserwowalności.
 • Projektowanie regulatorów w przestrzeni stanów.
 • Pojęcie obserwatora stanu i analiza układów ze sprzężeniem zwrotnym od zmiennych stanu.
 • Stabilność w sensie Lapunowa.
 • Wstęp do systemów nieliniowych.
 • Wprowadzenie transformaty Z.
 • Wstęp do sterowania dyskretnego.
 • Wstęp do projektowania regulatorów dyskretyzowanych.
 • Zasada regulacji predykcyjnej.
 • Warstwowa struktura układów sterowania.

Zalecane lektury

Materiały do pobrania