Teoria sterowania II

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i ćwiczenia    
Prof. Teresa Zielińska    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-2034

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, sem. II

W - 2, C - 1,

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstaw automatyki i sterowania.
 • Znajomość metod rachunku różniczkowego.

Cele przedmiotu

 • Przygotowanie do rozwiazywania podstawowych zadań z zakresu optymalizacji liniowych ukladów sterowania.
 • Przygotowanie do rozwiazywania zadań programowania liniowego.
 • Przygotowanie do rozwiązywania podstawowych zagadnień z zakresu optymalizacji decyzji.

Program przedmiotu

W trakcie kursu podejmowane będą następujące zagadnienia:

 • Rodzaje zadań sterowania optymalnego.
 • Zasada minimum Pontriagina.
 • Zadania sterowania optymalnego rozwiązywane z wykorzystaniem zasady minimum Pontriagina.
 • Zasada Hamiltona-Jacobiego-Bellmana . Wykorzystanie zasady H-J-B do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego.
 • Programowanie dynamiczne.
 • Metoda simplex programowania liniowego.
 • Metody optymalizacji decyzji.

Zalecane lektury

 • Preskrypt na prawach rękopisu - Teoria Sterowania. T. Zielińska. Materiał dostarczony przez wykładowcę
 • Ogata Katsuhiko, Modern Control Engineering, Prentice Hall
 • K.Douglas: Teoria Sterowania Optymalnego

Materiały do pobrania