Teoria sterowania II - materiały

 

Opis przedmiotu

Materiały do wykładu

Elementy teorii podejmowania decyzji 1

application/pdf ETPD1 (1,27 MB, 18/10/2017 00:23)