dr Marcin Pękal

Stopień naukowy

Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 79 25
E-mail: Marcin.Pekal(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 232

Konsultacje
 
mpekal

Zainteresowania naukowe

  • Robotyka
  • Analiza układów wieloczłonowych

Zajęcia dydaktyczne

Informacje w bazach danych

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach
Rozdziały z monografii
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Nullspace Method for the Reaction Forces Uniqueness Analysis in Rigid Multibody Systems with Redundant Nonholonomic Constraints, w: Proc. International Interdisciplinary PhD Workshop: IIPhDW 2017 / Robert Banasiak [i in.] (red.), 2017, Łódź University of Technology Press, ISBN 978-83-7283-858-2, ss. 77-83
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz, Wojtyra Marek: Nullspace method for the uniqueness analysis of reaction and driving forces in rigid multibody systems with redundant nonholonomic constraints, w: Vibration, Control and Stability of Dynamical Systems / Awrejcewicz Jan [i in.] (red.), 2017, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Politechnika Łódzka, ss. 401-412
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Badanie jednoznaczności reakcji i napędów w robotyce metodą kinetostatyki, w: Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195. Postępy Robotyki, 2016, OWPW, tom I, ss. 155-164
Publikacje konferencyjne
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Nullspace Method for the Reaction Forces Uniqueness Analysis in Rigid Multibody Systems with Redundant Nonholonomic Constraints. Proceedings of International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, Łódź, Poland, September 9-11, 2017. ISBN 978-83-7283-858-2.
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz, Tomulik Paweł: Solvability of reactions and inverse dynamics problem for complex kinematic chains. Proceedings of 21st IEEE Conference on Method and Models in Automation and Robotics, 2016, pp. 1-6, DOI:10.1109/MMAR.2016.7575078