Start / Pracownicy / mgr Paweł Tomulik

mgr Paweł Tomulik

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • Komputerowe metody mechaniki
  • Kinematyka i dynamika układów wieloczłonowych

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 79 14
Fax: (+48 22) 234 79 25
E-mail: ptomulik (at) meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pok. 232

Konsultacje
ptomulik

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Tomulik P., Frączek J.: Simulation of multibody systems with the use of coupling techniques: a case study. Multibody System Dynamics, DOI: 10.1007/s11044-010-9206-y.

Tomulik. P., Frączek J.: Simulation of Multibody Systems with the Use of Coupling Techniques: A Case Study. Proceedings (CD-ROM), Multibody Dynamics 2009, ECCOMAS Thematic Conference, 20 pages, Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009.

Tomulik P., Frączek J.: Modelowanie układów mechanicznych z wykorzystaniem podziału na podukłady. Teoria Maszyn i Mechanizmów, red. J. Wojnarowski i I. Adamiec-Wójcik, Wydawnictwo ATH, Bielsko Biała 2008, pp. 169-176.