Godziny konsultacji pracowników Zakładu TMiR

Godziny konsultacji

W okresie wakacyjnym oraz podczas sesjii egzaminacyjnej konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się emailowo bądź telefonicznie.