Miernictwo dynamiczne - materiały

 

Opis przedmiotu

Ta strona zawiera materiały dla studentów uczęszczających na przedmiot miernictwo dynamiczne.

Ogłoszenia

[29.06.2021] Pojawiły się ostateczne wyniki z przedmiotu

[20.04.2021] Pojawiły się wyniki po sprawdzianie

Wyniki

application/pdf MD_wyniki (22,54 kB, 29/06/2021 19:00)

Harmonogram zajęć (może ulec zmianie)

application/pdf Harmonogram 21L (21,44 kB, 18/02/2021 22:07)

Materiały wykładowe

Nr

Temat

Plik

0 (W1) Wprowadzenie
application/pdf 00 - informacje o przedmiocie (1,97 MB, 23/02/2021 14:08)
1 (W1) Pojęcia wstępne
application/pdf 01 - pojęcia wstępne (5,27 MB, 23/02/2021 14:08)
2 (W2) Systemy i metody pomiarowe
application/pdf 02 - systemy i metody pomiarowe (5,37 MB, 2/03/2021 14:08)
2a (W2) Metoda podstawienia i przestawienia
application/pdf 02a - metoda podstawienia i przestawienia (154,05 kB, 2/03/2021 14:10)
3 (W2) Prawdopodobieństwo i statystyka
application/pdf 03 - prawdopodobieństwo i statystyka (1,48 MB, 2/03/2021 14:11)
4 (W3) Błędy i niepewność pomiarów, wzorcowanie (kalibracja) i legalizacja
5 (W4) Przetwarzanie sygnałów
application/pdf 05 - przetwarzanie sygnałów (8,05 MB, 16/03/2021 14:12)
6 (W5) Przetworniki pomiarowe
application/pdf 06 - przetworniki pomiarowe (9,52 MB, 23/03/2021 18:30)
7a (W6) Przetworniki pomiarowe - c.d.
application/pdf 07a - przetworniki pomiarowe c.d (8,91 MB, 30/03/2021 14:09)
7b (W7) Przetworniki pomiarowe - c.d.
application/pdf 07b - przetworniki pomiarowe c.d. (2,51 MB, 13/04/2021 14:06)
8 (W7) Czujniki i sieci czujnikowe
application/pdf 08 - czujniki i sieci czujnikowe (14,99 MB, 13/04/2021 14:07)
 

Instrukcje laboratoryjne

Nr

Temat

Plik

L1 Podstawy obsługi systemu kontrolno-pomiarowego LabVIEW
L2 Zastosowanie systemu LabVIEW do utworzenia urządzenia pomiarowego
L3 Zastosowanie systemu LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych pomiarowych
L4 Pomiar charakterystyk dynamicznych układu wirnikowego
L5 Pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia
L6 Symulacja silników prądu stałego
application/pdf Symulacja silników prądu stałego (2,35 MB, 7/06/2021 22:08)
L7 Zastosowanie analizy harmonicznej do diagnostyki mechanizmu napędowego gramofonu

Materiały dodatkowe

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Strona tytułowa sprawozdania (22,08 kB, 26/04/2021 15:26)