Miernictwo dynamiczne - materiały

 

Opis przedmiotu

Ta strona zawiera materiały dla studentów uczęszczających na przedmiot miernictwo dynamiczne.

Ogłoszenia

  • [15.02.2024] Pierwsze zajęcia z przedmiotu odbędą się w sali NL228.

Harmonogram zajęć (może ulec zmianie)

application/pdf Harmonogram_MD (43,46 kB, 20/02/2024 09:54)

Lista i wyniki

Materiały wykładowe

Nr

Temat

Plik

0 Wprowadzenie
application/pdf 00 - informacje o przedmiocie (464,49 kB, 21/02/2024 10:19)
1 Pojęcia wstępne
application/pdf 01 - pojęcia wstępne (4,66 MB, 19/02/2024 13:58)
2 Systemy i metody pomiarowe  
3 Prawdopodobieństwo i statystyka  
4 Błędy i niepewność pomiarów, wzorcowanie (kalibracja) i legalizacja  
5 Przetwarzanie sygnałów  
6 Przetworniki pomiarowe  
7 Przetworniki pomiarowe - c.d.  
8 Czujniki i sieci czujnikowe  
 

Instrukcje laboratoryjne

Nr

Temat

Plik

L1-L2 Techniki pozyskiwania, przetwarzania i analizy sygnałów z wykorzystaniem LabVIEW. Wykorzystanie wirtualnych przyrządów w procesie sterowania rzeczywistym obiektem
L3 Badanie charakterystyk czujników ultradźwiękowych z wykorzystaniem LabVIEW
L4 Pomiar charakterystyk dynamicznych układu wirnikowego
L5 Pomiar współczynnika restytucji i czasu zderzenia
L6 Symulacja silników prądu stałego
application/pdf Symulacja silników prądu stałego (524,07 kB, 20/02/2024 10:56)
L7 Zastosowanie analizy spektralnej Fouriera do diagnostyki mechanizmów

Materiały dodatkowe

application/msword Strona tytułowa sprawozdania z MD, grupowa (34,50 kB, 20/02/2024 11:15)