Start / Pracownicy / mgr Łukasz Woliński

mgr Łukasz Woliński

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • manipulatory redundantne
  • sterowanie siłowe
  • układy wieloczłonowe

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 15 46
Fax: (+48 22) 234 75 13
E-mail: lwolinski (at) meil.pw.edu.pl

Konsultacje
lwolinski

Wybrane publikacje

Woliński Łukasz, Wojtyra Marek: Comparison of Dynamic Properties of Two LWR 4+ Robots, w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 413-420

Woliński Łukasz, Malczyk Paweł: Dynamic modeling and analysis of a lightweight robotic manipulator in joint space, w: Archive of Mechanical Engineering, Polska Akademia Nauk + Komitet Budowy Maszyn, vol. 62, nr 2, 2015, ss. 279-302