Start » Badania »

Archiwum Budowy Maszyn

Archiwum Budowy Maszyn jest czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym we współpracy z Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Politechniką Łódzką i Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Redaktorem naczelnym Archiwum Budowy Maszyn jest dr hab. Marek Wojtyra.

Czasopismo oferuje otwarty dostęp. Zeszyty ABM można znaleźć w Czytelni Czasopism PAN, a artykuły należy składać za pośrednictwem systemu obsługi manuskryptów.